Forum


Powrót Omyłki w ofercie

K.

Katarzyna .....

28

Czy dokonując poprawienia w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej lub oczywistej omyłki rachunkowej to Zamawiający zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę winien prosić go o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki?
Czy powyższa zgoda jest tylko wymagana przy poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (co skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp)?
Czy dokonując poprawienia w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej lub oczywistej omyłki rachunkowej to Zamawiający zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę winien prosić go o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki? Czy powyższa zgoda jest tylko wymagana przy poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (co skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp)?
1
2018-03-07 13:37 0

M.

Maria .....

59

zgadza się, że oczywista zgoda dotyczy tylko innych omyłek, ale zamawiający bardzo często praktykują proszą o zgodę wykonawcy i na poprawienie oczywistych omyłek, masłem kaszy się nie zepsuje,
zgadza się, że oczywista zgoda dotyczy tylko innych omyłek, ale zamawiający bardzo często praktykują proszą o zgodę wykonawcy i na poprawienie oczywistych omyłek, masłem kaszy się nie zepsuje,
1
2018-03-07 13:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy