Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

K.

Karolina .....

2

Zostałam wezwana do złożenia dokumentów dot. spełniania warunków w postepowaniu. Złożyłam wykaz usług oraz referencje, jedna z usług jest prowadzona u tegoż zamawiającego w związku z tym nie składałam referencji, której nie posiadam, ponieważ usługa nie jest jeszcze zakończona, ale spełnia wymagania z SIWZ (złożyłam jedyną oferta w postepowaniu). Zamawiający wzywa mnie ponownie do uzupełnienia, złożenia dokumentów z art. 26 ust.3 tejże referencji (usługi wykonywanej u tegoż zamawiającego). Co w tym wypadku zrobić?
Zostałam wezwana do złożenia dokumentów dot. spełniania warunków w postepowaniu. Złożyłam wykaz usług oraz referencje, jedna z usług jest prowadzona u tegoż zamawiającego w związku z tym nie składałam referencji, której nie posiadam, ponieważ usługa nie jest jeszcze zakończona, ale spełnia wymagania z SIWZ (złożyłam jedyną oferta w postepowaniu). Zamawiający wzywa mnie ponownie do uzupełnienia, złożenia dokumentów z art. 26 ust.3 tejże referencji (usługi wykonywanej u tegoż zamawiającego). Co w tym wypadku zrobić?
1
2018-03-07 13:47 0

K.

Karolina .....

2

Czy to rozporządzenie już nie obowiązuje?
Rozp Prez Rady Min z dnia 19 lutego 2013:
3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2
Czy to rozporządzenie już nie obowiązuje? Rozp Prez Rady Min z dnia 19 lutego 2013: 3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2
0
2018-03-07 13:51 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy