Forum


Powrót zmiana terminu wykonania

J.

Jowita .....

0

Czy ktoś miał podobną sytuację?
Przed terminem składania ofert została zmieniona treść specyfikacji polegająca między innymi na zmianie terminu wykonania zamówienia (uległ on skróceniu). Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie, lecz nie została zmieniona w formularzu oferty data wykonania zamówienia (nie było żadnych pytań ze strony wykonawców).
Ofertę złożyło 2 wykonawców: jeden z nich poprawił w ofercie termin wykonania zamówienia zgodnie ze zmianą stawiając przy tym swój podpis, drugi z wykonawców (oczywiście ten z korzystniejszy) pozostawił termin bez zmian.
Poprawić omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 czy odrzucić ofertę na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2?
Czy ktoś miał podobną sytuację? Przed terminem składania ofert została zmieniona treść specyfikacji polegająca między innymi na zmianie terminu wykonania zamówienia (uległ on skróceniu). Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie, lecz nie została zmieniona w formularzu oferty data wykonania zamówienia (nie było żadnych pytań ze strony wykonawców). Ofertę złożyło 2 wykonawców: jeden z nich poprawił w ofercie termin wykonania zamówienia zgodnie ze zmianą stawiając przy tym swój podpis, drugi z wykonawców (oczywiście ten z korzystniejszy) pozostawił termin bez zmian. Poprawić omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 czy odrzucić ofertę na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2?
1
2016-08-17 06:17 0

M.

Marta .....

3

Jeżeli Zamawiający nie wymagał poprawienia terminu realizacji zadania, należy poprawić zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 - tak dla pewności że Wykonawca zrealizuje zamówienie w "nowym" terminie
Jeżeli Zamawiający nie wymagał poprawienia terminu realizacji zadania, należy poprawić zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 - tak dla pewności że Wykonawca zrealizuje zamówienie w "nowym" terminie
1
2016-08-17 07:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy