Forum


Powrót art. 25a ust. 3 pkt. 2

ŁK

Łukasz Kobeszko

0

W procedurze uproszczonej, zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2, wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z nich (art. 25a ust.6). Jeżeli wykonawcy występujący wspólnie powołują się na zasoby innych podmiotów, jak powinni prawidłowo zamieścić informacje o tych podmiotach. Czy wystarczy, że jeden z nich zamieści informacje o tym podmiocie w swoim oświadczeniu , czy musi to zrobić każdy z nich?
W procedurze uproszczonej, zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2, wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z nich (art. 25a ust.6). Jeżeli wykonawcy występujący wspólnie powołują się na zasoby innych podmiotów, jak powinni prawidłowo zamieścić informacje o tych podmiotach. Czy wystarczy, że jeden z nich zamieści informacje o tym podmiocie w swoim oświadczeniu , czy musi to zrobić każdy z nich?
0
2016-08-17 06:32 0

G.

Grażyna .....

1

Wydaje mi się, że każdy z nich.
przeczytaj raz jeszcze art. 25a ust. 6
Wydaje mi się, że każdy z nich. przeczytaj raz jeszcze art. 25a ust. 6
1
2016-08-17 09:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy