Forum


Powrót Kryteria oceny ofert

K.

Karolina .....

86

W ramach kryterium oceny ofert - doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, wykonawca miał wskazać osobę - inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej-mostowej bez ograniczeń, która pełniła funkcję inspektora nadzoru na min. 1 lub 2 robotach obejmujących budowę obiektu budowlanego (kładki piesze, kładki rowerowej, estakady, mostu o konstrukcji stalowej o wartości nadzorowanych robót co najmniej 200 000 zł brutto ( 0 pkt za 1 nadzorowaną robotę, 20 pkt za 2 nadzorowane roboty).
I tak wykonawca wskazał pana X , który pełnił funkcję inspektora nadzoru na dwóch robotach tj. kładka pieszo-rowerowa w miejscowości X i przebudowa mostu w miejscowości X.
I teraz mam zagwozdkę, czy sprawdzać, że most w ramach wskazanego zadania był konstrukcji stalowej? czy przyznać o czy 20 pkt?
W ramach kryterium oceny ofert - doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, wykonawca miał wskazać osobę - inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej-mostowej bez ograniczeń, która pełniła funkcję inspektora nadzoru na min. 1 lub 2 robotach obejmujących budowę obiektu budowlanego (kładki piesze, kładki rowerowej, estakady, mostu o konstrukcji stalowej o wartości nadzorowanych robót co najmniej 200 000 zł brutto ( 0 pkt za 1 nadzorowaną robotę, 20 pkt za 2 nadzorowane roboty). I tak wykonawca wskazał pana X , który pełnił funkcję inspektora nadzoru na dwóch robotach tj. kładka pieszo-rowerowa w miejscowości X i przebudowa mostu w miejscowości X. I teraz mam zagwozdkę, czy sprawdzać, że most w ramach wskazanego zadania był konstrukcji stalowej? czy przyznać o czy 20 pkt?
1
2018-03-13 12:19 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 198

Co prawda jest to kryterium więc należy zachować szczególną ostrożność (wymiana, uzupełnianie nie wchodzi w grę), ale w okolicznościach tej sprawy podjąłbym się wyjaśnienia czy wskazany most był konstrukcji stalowej.
Co prawda jest to kryterium więc należy zachować szczególną ostrożność (wymiana, uzupełnianie nie wchodzi w grę), ale w okolicznościach tej sprawy podjąłbym się wyjaśnienia czy wskazany most był konstrukcji stalowej.
1
2018-03-13 12:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy