Forum


Powrót art. 93 ust. 1a - unieważnienie postępowania

K.

Katarzyna .....

1

Witam,
Zgodnie, z art. 93 ust. 1a można unieważnić postępowanie jeżeli brak jest decyzji o finansowaniu postępowania ze środków unijnych, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU, moje pytanie, w którym miejscu w ogłoszeniu o zamówieniu ( w DZUE) należy zamieścić informacje, że w przypadku braku decyzji o finansowaniu Zamawiający unieważni postępowanie??? czy będzie to w dziale II.2.14) Informacje dodatkowe ? po informacji o funduszach Unii Europejskiej?
Witam, Zgodnie, z art. 93 ust. 1a można unieważnić postępowanie jeżeli brak jest decyzji o finansowaniu postępowania ze środków unijnych, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU, moje pytanie, w którym miejscu w ogłoszeniu o zamówieniu ( w DZUE) należy zamieścić informacje, że w przypadku braku decyzji o finansowaniu Zamawiający unieważni postępowanie??? czy będzie to w dziale II.2.14) Informacje dodatkowe ? po informacji o funduszach Unii Europejskiej?
1
2018-03-13 14:24 0

T.

Teresa .....

22

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
1
2018-03-14 11:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy