Forum


Powrót forma ZNWU - SKOK

A.

Aldona .....

0

Pytanie do Wykonawców....
jak załatwić Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej?
Jak dzwonię do SKOK (5 różnych telefonów i SKOKów) to nikt takich poręczeń nie wystawiał! O co chodzi w tym zapisie w PZP??
Pytanie do Wykonawców.... jak załatwić Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej? Jak dzwonię do SKOK (5 różnych telefonów i SKOKów) to nikt takich poręczeń nie wystawiał! O co chodzi w tym zapisie w PZP??
1
2018-03-16 11:53 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Co do zasady nie wyręczamy wykonawcy w "załatwieniu" zabezpieczenia NWU, nie świadczymy też doradztwa :)
Nie chodzi o poręczenie, ale o zabezpieczenie w formie weksla z poręczeniem wekslowym np. SKOK.
Co do zasady nie wyręczamy wykonawcy w "załatwieniu" zabezpieczenia NWU, nie świadczymy też doradztwa :) Nie chodzi o poręczenie, ale o zabezpieczenie w formie weksla z poręczeniem wekslowym np. SKOK.
1
2018-03-16 12:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy