Forum


Powrót Certyfikat kalibracji dla miernika impedancji pętli zwarcia

I.

Iwona .....

0

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwałam wykonawcę na podst. art. 26 ust.1 pzp do złożenia certyfikatu kalibracji dla miernika impedancji pętli zwarcia (zgodnie z siwz). Wykonawca przedłożył oświadczenie, że "urządzenia posiadają certyfikaty kalibracji od producenta. Wykonanie Protokołu z kalibracji urządzenia możliwe jest po wyprodukowaniu urządzenia."
Czy nie było możliwe żądanie tego certyfikatu na tym etapie postępowania, a dopiero wraz z dostawą urządzeń? Czy może na podstawie art. 30b winien wykonawca przedłożyć inne środki dowodowe?
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwałam wykonawcę na podst. art. 26 ust.1 pzp do złożenia certyfikatu kalibracji dla miernika impedancji pętli zwarcia (zgodnie z siwz). Wykonawca przedłożył oświadczenie, że "urządzenia posiadają certyfikaty kalibracji od producenta. Wykonanie Protokołu z kalibracji urządzenia możliwe jest po wyprodukowaniu urządzenia." Czy nie było możliwe żądanie tego certyfikatu na tym etapie postępowania, a dopiero wraz z dostawą urządzeń? Czy może na podstawie art. 30b winien wykonawca przedłożyć inne środki dowodowe?
1
2018-03-19 16:06 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Czy Zamawiający oprócz certyfikatu wskazał w SIWZ dokument równoważny potwierdzający kalibrację (...)?
Ponadto, Zamawiający - komórka merytoryczna, przed ogłoszeniem postępowania, powinien sprawdzić czy można danych dokument uzyskać i na jakim etapie. W przypadku wątpliwości (jeżeli nie możemy obejść się bez certyfikatu) zdecydowanie lepiej jest wpisać, że wraz z dostawą wykonawca dostarczy (...).
Czy Zamawiający oprócz certyfikatu wskazał w SIWZ dokument równoważny potwierdzający kalibrację (...)? Ponadto, Zamawiający - komórka merytoryczna, przed ogłoszeniem postępowania, powinien sprawdzić czy można danych dokument uzyskać i na jakim etapie. W przypadku wątpliwości (jeżeli nie możemy obejść się bez certyfikatu) zdecydowanie lepiej jest wpisać, że wraz z dostawą wykonawca dostarczy (...).
1
2018-03-22 09:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy