Forum


Powrót Czy wadliwie przygotowany formularz ofertowy generuje konieczność unieważnienia postępowania?

K.

Karol .....

5

Witam wszystkich forumowiczów,
Chciałbym się z Wami podzielić małym problemem z postępowaniem, licząc na Wasze opinie czy też sugestie.
Mianowicie w postępowaniu na dostawy w trakcie otwarcia ofert stwierdziłem, że wadliwie przygotowałem formularz kalkulacji ceny oferty. Formularz zawiera bowiem 4 kolumny (L.p; Nazwa Elementu przedmiotu zamówienia; Ilość; Cena jednostkowa netto).
W 8 wierszu jest pozycja sumująca: „Łączna cena ofertowa netto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4)
9 wiersz odnosi się do podatku VAT.
10 pozycja tabeli to „Łączna cena ofertowa brutto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4 powiększona o podatek VAT).
Jak sami pewnie zauważyliście w tabeli brakuje kolumny nr 5 (Wartość netto), stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej danego elementu przedmiotu zamówienia oraz jego ilości (kol. 5 = kol. 3 x kol. 4)
Myślę sobie „No dobra. Zrobiłem babola, ale może da się to uratować. Może wszyscy Wykonawcy kalkulowali w ten sam sposób”
Pomyliłem się. Okazało się, że oferty były kalkulowane na 2 następujące sposoby:
1) Sposób pierwszy - Cena jednostkowa została przyjęta zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o cenach. Następnie Wykonawca dokonywał rachunków, które powinny być przedstawiane w brakującej kolumnie nr 5 – nie wykazując nigdzie jej wyników.
Następnie w wierszu nr 8 podaje wynik końcowy netto tych rachunków, w wierszu 9 wykazuje VAT, aby na samym końcu podać kwotę brutto.

2) Sposób drugi – Cena jednostkowa została przyjęta jako cena za określoną w kol. Nr 3 ilość elementów przedmiotu zamówienia danego rodzaju.
W wierszu nr 8 dokonał zsumowania tych pozycji, aby następnie dodać VAT i podać kwotę brutto.
Można stwierdzić, że Wykonawca dokonał kalkulacji ceny oferty zgodnie z załączoną przez Zamawiającego tabelą. Jednak przyjęta „cena jednostkowa „ nie odpowiada tej ustawowej.

Powyższe sposoby ustaliłem szybko i sprawnie za pomocą excela. Zastanawiam się jednak, czy nie jest to wada postępowania oraz czy nie powinienem unieważnić postępowania. A jeśli nie unieważniać to co robić dalej:
- wzywać do wyjaśnień?
- może poprawiać kalkulacje Wykonawców ze sposobu nr 1 na sposób nr 2 – zgodny z tabelą? Jeśli jednak zacznę to robić to mam świadomość, że ceny tych ofert będą niewiarygodnie niskie i zostaną uznane za rażąco niskie.
Witam wszystkich forumowiczów, Chciałbym się z Wami podzielić małym problemem z postępowaniem, licząc na Wasze opinie czy też sugestie. Mianowicie w postępowaniu na dostawy w trakcie otwarcia ofert stwierdziłem, że wadliwie przygotowałem formularz kalkulacji ceny oferty. Formularz zawiera bowiem 4 kolumny (L.p; Nazwa Elementu przedmiotu zamówienia; Ilość; Cena jednostkowa netto). W 8 wierszu jest pozycja sumująca: „Łączna cena ofertowa netto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4) 9 wiersz odnosi się do podatku VAT. 10 pozycja tabeli to „Łączna cena ofertowa brutto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4 powiększona o podatek VAT). Jak sami pewnie zauważyliście w tabeli brakuje kolumny nr 5 (Wartość netto), stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej danego elementu przedmiotu zamówienia oraz jego ilości (kol. 5 = kol. 3 x kol. 4) Myślę sobie „No dobra. Zrobiłem babola, ale może da się to uratować. Może wszyscy Wykonawcy kalkulowali w ten sam sposób” Pomyliłem się. Okazało się, że oferty były kalkulowane na 2 następujące sposoby: 1) Sposób pierwszy - Cena jednostkowa została przyjęta zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o cenach. Następnie Wykonawca dokonywał rachunków, które powinny być przedstawiane w brakującej kolumnie nr 5 – nie wykazując nigdzie jej wyników. Następnie w wierszu nr 8 podaje wynik końcowy netto tych rachunków, w wierszu 9 wykazuje VAT, aby na samym końcu podać kwotę brutto. 2) Sposób drugi – Cena jednostkowa została przyjęta jako cena za określoną w kol. Nr 3 ilość elementów przedmiotu zamówienia danego rodzaju. W wierszu nr 8 dokonał zsumowania tych pozycji, aby następnie dodać VAT i podać kwotę brutto. Można stwierdzić, że Wykonawca dokonał kalkulacji ceny oferty zgodnie z załączoną przez Zamawiającego tabelą. Jednak przyjęta „cena jednostkowa „ nie odpowiada tej ustawowej. Powyższe sposoby ustaliłem szybko i sprawnie za pomocą excela. Zastanawiam się jednak, czy nie jest to wada postępowania oraz czy nie powinienem unieważnić postępowania. A jeśli nie unieważniać to co robić dalej: - wzywać do wyjaśnień? - może poprawiać kalkulacje Wykonawców ze sposobu nr 1 na sposób nr 2 – zgodny z tabelą? Jeśli jednak zacznę to robić to mam świadomość, że ceny tych ofert będą niewiarygodnie niskie i zostaną uznane za rażąco niskie.
1
2018-03-19 18:04 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Trzeba sprawdzic jak zamawiający okreslił w siwz wynikający z art 36 ust 1 pkt 12 Pzp wymóg w zakresie okreslenia sposobu obliczenia ceny
Trzeba sprawdzic jak zamawiający okreslił w siwz wynikający z art 36 ust 1 pkt 12 Pzp wymóg w zakresie okreslenia sposobu obliczenia ceny
1
2018-03-20 07:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy