Forum


Powrót uzupełnianie dokumentów- czynność jednokrotna czy wielokrotna?

A.

Agnieszka .....

14

Czy wykonawca zawezwany o uzupełnienie dokumentu ( art. 26 ust.3) - może składać dany dokument wielokrotnie w czasie wskazanym na jego uzupełnienie. Sytuacja wygląda tak: wykonawca miał termin na uzupełnienie dokumentu do 23 marca, uzupełnił dokument z zawezwania z art. 26 ust.3 w dniu 16 marca, komisja po jego zbadaniu w dniu 19 marca stwierdziła, iż nie spełnia on warunków udziału i wykluczyła wykonawcę. Kierownik zamawiającego zatwierdził decyzję komisji przetargowej. Wykonawca w dniu 20 marca ponownie sam od siebie złożył dokument, który potwierdza już spełnianie warunków udziału w postępowaniu – odbyło się to już po wykluczeniu wykonawcy jednak w terminie przed 23 marca a więc ostatecznym terminem złożenia dokumentów. Czy zamawiający winien unieważnić swoje czynności? Czy wykonawca może w terminie na uzupełnienie dokumentów wielokrotnie uzupełniać jeden dokument, skoro zamawiający może jednokrotnie zawezwać, czy wykonawca nie winien też tylko jednokrotnie uzupełnić dokument. Jak nalezy postąpić z dokumentem złożonym ponownie przez Wykonawcę?
Czy wykonawca zawezwany o uzupełnienie dokumentu ( art. 26 ust.3) - może składać dany dokument wielokrotnie w czasie wskazanym na jego uzupełnienie. Sytuacja wygląda tak: wykonawca miał termin na uzupełnienie dokumentu do 23 marca, uzupełnił dokument z zawezwania z art. 26 ust.3 w dniu 16 marca, komisja po jego zbadaniu w dniu 19 marca stwierdziła, iż nie spełnia on warunków udziału i wykluczyła wykonawcę. Kierownik zamawiającego zatwierdził decyzję komisji przetargowej. Wykonawca w dniu 20 marca ponownie sam od siebie złożył dokument, który potwierdza już spełnianie warunków udziału w postępowaniu – odbyło się to już po wykluczeniu wykonawcy jednak w terminie przed 23 marca a więc ostatecznym terminem złożenia dokumentów. Czy zamawiający winien unieważnić swoje czynności? Czy wykonawca może w terminie na uzupełnienie dokumentów wielokrotnie uzupełniać jeden dokument, skoro zamawiający może jednokrotnie zawezwać, czy wykonawca nie winien też tylko jednokrotnie uzupełnić dokument. Jak nalezy postąpić z dokumentem złożonym ponownie przez Wykonawcę?
1
2018-03-21 12:00 0

T.

Teresa .....

22

Samouzupełnienie dokumentów przez wykonawcę nie rodzi skutków prawnych,
http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/samouzupelnienie-dokumentow-przez-wykonawce-nie-rodzi-skutkow-prawnych
Samouzupełnienie dokumentów przez wykonawcę nie rodzi skutków prawnych, http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/samouzupelnienie-dokumentow-przez-wykonawce-nie-rodzi-skutkow-prawnych
1
2018-03-21 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy