Forum


Powrót Badanie rażąco niskiej ceny a poprawianie omyłek pisarskich w przypadku ceny ofertowej

A.

Alicja .....

47

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jeden z wykonawców na formularzu oferta wpisał cenę netto jako cenę brutto. I taka cena została odczytana i odnotowana w protokole z otwarcia ofert. Podczas sprawdzania ofert okazało się, ze jest to cena netto (jednym z elementów oferty jest formularz cenowy) , z formularza wynika także jaka jest cena ofertowa brutto. Stąd nie ma problemu z uznaniem tego i poprawieniem jako oczywistej omyłki pisarskiej (błędnie przepisano cenę brutto na formularz ofertowy z formularza cenowego). Natomiast jaką cenę brać pod uwagę podczas obliczania średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert - czy tą, która jest na formularzu oferta i odnotowana w protokole, czy tą która będzie poprawiona w wyniku zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 1 pzp. W zależności od tego która z cen zostanie wzięta pod uwagę, albo trzeba będzie przeprowadzić procedurę badania rażąco niskiej ceny w odniesieniu do średniej arytmetycznej w przypadku jednej lub dwóch ofert.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jeden z wykonawców na formularzu oferta wpisał cenę netto jako cenę brutto. I taka cena została odczytana i odnotowana w protokole z otwarcia ofert. Podczas sprawdzania ofert okazało się, ze jest to cena netto (jednym z elementów oferty jest formularz cenowy) , z formularza wynika także jaka jest cena ofertowa brutto. Stąd nie ma problemu z uznaniem tego i poprawieniem jako oczywistej omyłki pisarskiej (błędnie przepisano cenę brutto na formularz ofertowy z formularza cenowego). Natomiast jaką cenę brać pod uwagę podczas obliczania średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert - czy tą, która jest na formularzu oferta i odnotowana w protokole, czy tą która będzie poprawiona w wyniku zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 1 pzp. W zależności od tego która z cen zostanie wzięta pod uwagę, albo trzeba będzie przeprowadzić procedurę badania rażąco niskiej ceny w odniesieniu do średniej arytmetycznej w przypadku jednej lub dwóch ofert.
1
2018-03-21 13:49 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 164

zawsze właściwą...
(że o ogólnej zasadzie porównywania brutto do brutto /netto do netto nie wspomnę).
zawsze właściwą... (że o ogólnej zasadzie porównywania brutto do brutto /netto do netto nie wspomnę).
1
2018-03-21 14:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy