Forum


Powrót zamówienia wspólne

E.

Edyta .....

2

Mamy w budżecie na sprzęt IT kwotę np. 180000 brutto, gmina chce zrobić postępowanie wspólne dla wszystkich jednostek, ale tylko na komputery natomiast akcesoria typu myszki, ups, klawiatury, serwer, drukarki mamy robić we własnym zakresie. Wartość szacunkowa u nas całego sprzętu IT to jest kwota pow. 30 tys. a pon. 221 tys. I teraz tak cała drobnica zostanie u nas a gmina prawdopodobnie przeprowadzi postępowanie unijne. Jak uważacie czy my tę drobnicę musimy kupić w procedurze takiej jak gmina sprzęt czy też względem naszego szacunku czyli poniżej 221 tys. euro?
Mamy w budżecie na sprzęt IT kwotę np. 180000 brutto, gmina chce zrobić postępowanie wspólne dla wszystkich jednostek, ale tylko na komputery natomiast akcesoria typu myszki, ups, klawiatury, serwer, drukarki mamy robić we własnym zakresie. Wartość szacunkowa u nas całego sprzętu IT to jest kwota pow. 30 tys. a pon. 221 tys. I teraz tak cała drobnica zostanie u nas a gmina prawdopodobnie przeprowadzi postępowanie unijne. Jak uważacie czy my tę drobnicę musimy kupić w procedurze takiej jak gmina sprzęt czy też względem naszego szacunku czyli poniżej 221 tys. euro?
1
2018-03-22 13:51 1

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Nie wiadomo kto to "MY" z pytania. Czy to nadal gmina czy jakaś odrębna jednostka.
Jeżeli gmina kupuje komputery w ramach swojego budżetu, a dopiero potem przekazuje je podległej jednostce to nie mówimy tu o wspólnym zamówieniu. Chyba, że gmina prowadzi wspólne postępowanie w dla kilku Zamawiających.
Jeżeli mamy do czynienia z drugim przypadkiem to w mojej ocenie nie można wyłączyć akcesoriów i kupić w ramach postępowania o szacunkowej wartości tylko tego jednego postępowania.
Nie wiadomo kto to "MY" z pytania. Czy to nadal gmina czy jakaś odrębna jednostka. Jeżeli gmina kupuje komputery w ramach swojego budżetu, a dopiero potem przekazuje je podległej jednostce to nie mówimy tu o wspólnym zamówieniu. Chyba, że gmina prowadzi wspólne postępowanie w dla kilku Zamawiających. Jeżeli mamy do czynienia z drugim przypadkiem to w mojej ocenie nie można wyłączyć akcesoriów i kupić w ramach postępowania o szacunkowej wartości tylko tego jednego postępowania.
1
2018-03-22 14:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy