Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

duża robota budowlana ok. 10 mln. Jeśli złoży ofertę konsorcjum, czy zabezpieczenie nal. wyk. umowy może być złożone tylko przez jednego z konsorcjantów., czy lidera, czy muszą być wszyscy na np. gwarancji ubezpieczeniowej wymienieni. Gdzieś była opinia i nie mogę jej znaleźć
duża robota budowlana ok. 10 mln. Jeśli złoży ofertę konsorcjum, czy zabezpieczenie nal. wyk. umowy może być złożone tylko przez jednego z konsorcjantów., czy lidera, czy muszą być wszyscy na np. gwarancji ubezpieczeniowej wymienieni. Gdzieś była opinia i nie mogę jej znaleźć
1
2018-03-23 08:08 0

K.

Karolina .....

86

Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1
2018-03-23 08:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy