Forum


Powrót roboty niezakończone na potwierdzenie warunku

M.

Maria .....

59

zamawiający wymaga aby wykonawca udowodnić, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy dróg minim 1000 000 PLN każda, wykonawca przedstawia wykaz 2 robót, z tym że jedna z tych robót do dnia składania ofert nie została zakończona, czy zamawiający może uznać taką robotę do potwierdzenia warunku, czy wzywać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu
zamawiający wymaga aby wykonawca udowodnić, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy dróg minim 1000 000 PLN każda, wykonawca przedstawia wykaz 2 robót, z tym że jedna z tych robót do dnia składania ofert nie została zakończona, czy zamawiający może uznać taką robotę do potwierdzenia warunku, czy wzywać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu
1
2018-03-23 08:53 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Z treści warunku wynika, że wykonał. Muszą być wykonane, a nie w trakcie, czyli zakończone i na dowód należytego wykonania dowody, że roboty zstały wykonane zgodnie z przepoisami prawa budowlanego i prawidłowo UKOŃCZONE
Z treści warunku wynika, że wykonał. Muszą być wykonane, a nie w trakcie, czyli zakończone i na dowód należytego wykonania dowody, że roboty zstały wykonane zgodnie z przepoisami prawa budowlanego i prawidłowo UKOŃCZONE
1
2018-03-23 09:02 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy