Forum


Powrót Wstępne oswiadczenie po 18.04.2018 r.

K.

Katarzyna .....

0

Czy w postepowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wstępne oświadczenie wykonawcy po 18.04.2018 r. powinno być również składane w wersji elektronicznej (tak jak JEDZ w postepowaniach których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) ?
Czy w postepowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wstępne oświadczenie wykonawcy po 18.04.2018 r. powinno być również składane w wersji elektronicznej (tak jak JEDZ w postepowaniach których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) ?
1
2018-03-23 13:53 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Tylko JEDZ w wersji elektronicznej.
Tylko JEDZ w wersji elektronicznej.
1
2018-03-23 14:24 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy