Forum


Powrót udostępnienie sprzętu do realizacji a brak warunku udziału w tym zakresie - czy konieczny JEDZ

B.

Beata .....

4

Witam. Przetarg unijny - warunek doświadczenia i sytuacji finansowej. Wykonawca posiłkuje się podmiotem trzecim, który będzie od razu podwykonawcą, bo nie ma doświadczenia w zakresie jednej z wymaganych robót,. To jest zrozumiałe. Zamawiający wymaga, by wykonać zamówienie np. 3 jednostkami sprzętowymi, a Wykonawca z udostepniającym doświadczenie i jednocześnie podwykonawca mają 2 jednostki sprzętowe. Brak będzie zatem 1 jednostki. Jest podmiot X który wydzierżawi ww. jednostkę. Czy mimo to, że nie ma warunku udziału w postępowaniu w postaci dysponowania sprzętem 3 sztuk - a wymóg ten jest na etapie jedynie realizacji robót - czy wykazywać X jako udostępniającego jednostkę sprzętową, spisać udostępnienie i JEDZ firmy X - skoro nie ma takiego warunku udziału w postępowaniu, nie ma wykazu sprzętu składanego przez wykonawcę ocenionego najwyżej... natomiast zgodnie z kontrolą realizacji robót na etapie wykonywania robót zamawiający ma prawo żądać tych jednostek. Wtedy nie ukryje się fakt, iż 1 jednostka jest firmy X. Czy w takim razie można "pominąć" udostępnienie w. jednostki przez X skoro nie ma takiego warunku udziału w postepowaniu (JEDZ w tym zakresie przez zamawiającego wykreślony) ? Czy lepiej mimo wszystko złożyć udostępnienie i JEDZ firmy X (wszystko mają ok. także nie ma problemu a wiemy, że wykonawca będzie dzierżawić ten sprzęt od firmy X)?
Witam. Przetarg unijny - warunek doświadczenia i sytuacji finansowej. Wykonawca posiłkuje się podmiotem trzecim, który będzie od razu podwykonawcą, bo nie ma doświadczenia w zakresie jednej z wymaganych robót,. To jest zrozumiałe. Zamawiający wymaga, by wykonać zamówienie np. 3 jednostkami sprzętowymi, a Wykonawca z udostepniającym doświadczenie i jednocześnie podwykonawca mają 2 jednostki sprzętowe. Brak będzie zatem 1 jednostki. Jest podmiot X który wydzierżawi ww. jednostkę. Czy mimo to, że nie ma warunku udziału w postępowaniu w postaci dysponowania sprzętem 3 sztuk - a wymóg ten jest na etapie jedynie realizacji robót - czy wykazywać X jako udostępniającego jednostkę sprzętową, spisać udostępnienie i JEDZ firmy X - skoro nie ma takiego warunku udziału w postępowaniu, nie ma wykazu sprzętu składanego przez wykonawcę ocenionego najwyżej... natomiast zgodnie z kontrolą realizacji robót na etapie wykonywania robót zamawiający ma prawo żądać tych jednostek. Wtedy nie ukryje się fakt, iż 1 jednostka jest firmy X. Czy w takim razie można "pominąć" udostępnienie w. jednostki przez X skoro nie ma takiego warunku udziału w postepowaniu (JEDZ w tym zakresie przez zamawiającego wykreślony) ? Czy lepiej mimo wszystko złożyć udostępnienie i JEDZ firmy X (wszystko mają ok. także nie ma problemu a wiemy, że wykonawca będzie dzierżawić ten sprzęt od firmy X)?
1
2018-03-26 21:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Jak nie ma warunku to nie trzeba nic wykazywać, a realizacja zamówienia to całkowicie coś innego. Ale jeśli w ofercie wskazaliście podwykonawcę, a zamawiający żąda na podst. art. 25a ust.5 to w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia trzeba także dać JEDZ podwykonawcy.
Jak nie ma warunku to nie trzeba nic wykazywać, a realizacja zamówienia to całkowicie coś innego. Ale jeśli w ofercie wskazaliście podwykonawcę, a zamawiający żąda na podst. art. 25a ust.5 to w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia trzeba także dać JEDZ podwykonawcy.
1
2018-03-27 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy