Forum


Powrót Czy zamawiajacy ma prawo żądać dokładnych wartości dostaw sprzętu w wykazie dostaw?

K.

Karolina .....

2

Czy zamawiajacy ma prawo żądać dokładnych wartości dostaw sprzętu w wykazie dostaw? I w jaki sposób będzie to weryfikował?
Czy zamawiajacy ma prawo żądać dokładnych wartości dostaw sprzętu w wykazie dostaw? I w jaki sposób będzie to weryfikował?
1
2018-03-27 10:41 0

J.

Joanna .....

68

Może zgodnie z rozporządzeniem Min. Rozwoju Dz. U. z 2016 poz.1126 o rodzajach dok. ..... jak? Może poprosić w przypadku wątpliwości o kopie umów, faktur, poświadczeń. Z treści wysnuje konkretne wnioski.
Może zgodnie z rozporządzeniem Min. Rozwoju Dz. U. z 2016 poz.1126 o rodzajach dok. ..... jak? Może poprosić w przypadku wątpliwości o kopie umów, faktur, poświadczeń. Z treści wysnuje konkretne wnioski.
1
2018-03-27 10:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy