Forum


Powrót Reprezentacja wykonawcy

S.

Sylwia .....

0

Witam serdecznie! proszę o poradę
W SIWZ na potrzeby oceny ofert żądaliśmy złożenia dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty) a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę

Wykonawca złożył tylko pełnomocnictwo nie składając KRS czyli nie wiem czy osoby upoważnione udzieliły tego pełnomocnictwa. Czy w takim przypadku powinnam wezwać do uzupełniania KRS? Czy mogę sobie pobrać ze strony internetowej samodzielnie (pomimo faktu, ze wykonawca nie wskazał strony z jakiej mogę sobie pobrać ten dokument) i ustalić czy ofertę podpisały osoby upoważnione?
Witam serdecznie! proszę o poradę W SIWZ na potrzeby oceny ofert żądaliśmy złożenia dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty) a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę Wykonawca złożył tylko pełnomocnictwo nie składając KRS czyli nie wiem czy osoby upoważnione udzieliły tego pełnomocnictwa. Czy w takim przypadku powinnam wezwać do uzupełniania KRS? Czy mogę sobie pobrać ze strony internetowej samodzielnie (pomimo faktu, ze wykonawca nie wskazał strony z jakiej mogę sobie pobrać ten dokument) i ustalić czy ofertę podpisały osoby upoważnione?
1
2018-03-27 14:35 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Ustalić to trzeba sobie samemu. Wykonawca może wskazać rejestr lub można żądać od niego odpisu KRS tylko jeżeli była w siwz wskazana przesłanka fakultatywna wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i zamawiający wskazał że będzie żądać tego dokumentu po badaniu ofert od wykonawcy pierwszego z rankingu.
Ustalić to trzeba sobie samemu. Wykonawca może wskazać rejestr lub można żądać od niego odpisu KRS tylko jeżeli była w siwz wskazana przesłanka fakultatywna wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i zamawiający wskazał że będzie żądać tego dokumentu po badaniu ofert od wykonawcy pierwszego z rankingu.
1
2018-03-27 15:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy