Forum


Powrót JEDZ - jak wypełnić część VI sekcję B pkt 1b)?

A.

Agnieszka .....

14

Jak ma postąpić Zamawiający:
- postępowanie prowadzone jest w progach unijnych - na podstawie przepisów art. 11 ust. 8,
- w SIWZ postawiono warunek zdolności technicznej: Wykonawca wykaże co najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie wykonania nasadzeń bylin na powierzchni 5000 m2 o wartości minimum 800.000,00 zł brutto.
- żądano aby wykonawca złożył oświadczenie JEDZ - w zakresie pełnym, tzn. uzupełnił stosowne sekcje - A, B, C.

Wykonawca najkorzystniejszy złożył JEDZ składając tylko ogólne oświadczenie, bez wypełniania sekcji A, B, C. Zamawiający wezwał do uzupełnienia stosownych sekcji ( art. 26 ust. 3) w zakresie postawionych warunków. Uzupełniony JEDZ dalej w części VI sekcji C pkt 1b) nie potwierdzał realizacji usługi - wykonawca nie wskazał iż nasadzenia dotyczyły 5000 m2. Czy wykonawcę można wykluczyć ( art. 24 ust. 1 pkt 12) i odrzucić ofertę ( art. 24 ust. 4)? Czy należy uznać, iż skoro nie wskazał w JEDZ powierzchni nasadzeń nie wykazał wstępnie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Czy na wpisanie takich informacji jest miejsce w tej sekcji?
Jak ma postąpić Zamawiający: - postępowanie prowadzone jest w progach unijnych - na podstawie przepisów art. 11 ust. 8, - w SIWZ postawiono warunek zdolności technicznej: Wykonawca wykaże co najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie wykonania nasadzeń bylin na powierzchni 5000 m2 o wartości minimum 800.000,00 zł brutto. - żądano aby wykonawca złożył oświadczenie JEDZ - w zakresie pełnym, tzn. uzupełnił stosowne sekcje - A, B, C. Wykonawca najkorzystniejszy złożył JEDZ składając tylko ogólne oświadczenie, bez wypełniania sekcji A, B, C. Zamawiający wezwał do uzupełnienia stosownych sekcji ( art. 26 ust. 3) w zakresie postawionych warunków. Uzupełniony JEDZ dalej w części VI sekcji C pkt 1b) nie potwierdzał realizacji usługi - wykonawca nie wskazał iż nasadzenia dotyczyły 5000 m2. Czy wykonawcę można wykluczyć ( art. 24 ust. 1 pkt 12) i odrzucić ofertę ( art. 24 ust. 4)? Czy należy uznać, iż skoro nie wskazał w JEDZ powierzchni nasadzeń nie wykazał wstępnie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Czy na wpisanie takich informacji jest miejsce w tej sekcji?
1
2018-03-27 15:17 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jeżeli wykonawca miał coś wpisać w JEDZu a zamawiający to wskazał i wykonawca nie wpisał to jest wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i jeżeli wtedy nie wpisze no to już odwrotu nie ma. JEDZA do uzupełnienia/poprawienia wzywa się 1 raz. Ogólnie zamawiający może zezwolić na wypełnienie ogólnego oświadczenia bez wypełniania szczegółów, a potem od najkorzystniejszego weryfikować warunki poprzez żądanie dokumentów, ale trudno coś napisać bo nie znam założeń SIWZ w przedmiotowym postępowaniu
Jeżeli wykonawca miał coś wpisać w JEDZu a zamawiający to wskazał i wykonawca nie wpisał to jest wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i jeżeli wtedy nie wpisze no to już odwrotu nie ma. JEDZA do uzupełnienia/poprawienia wzywa się 1 raz. Ogólnie zamawiający może zezwolić na wypełnienie ogólnego oświadczenia bez wypełniania szczegółów, a potem od najkorzystniejszego weryfikować warunki poprzez żądanie dokumentów, ale trudno coś napisać bo nie znam założeń SIWZ w przedmiotowym postępowaniu
1
2018-03-28 07:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy