Forum


Powrót dokumenty podmiotów trzecich

A.

Anna .....

30

Dzień dobry,
w jakiej sytuacji żądam w postępowaniu dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, (co to są za dokumenty?) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby ? jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
Dzień dobry, w jakiej sytuacji żądam w postępowaniu dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, (co to są za dokumenty?) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby ? jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
1
2018-03-28 10:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Jeżeli występuje podmiot trzeci to musi być zobowiązanie podmiotu trzeciego (wraz z ofertą), a potem żądamy tych samych dokumentów co od wykonawcy na brak podstaw wykluczenia (określa je zamawiający w siwz). Warunek spełniony wykazuje wykonawca np. w wykazie usług (tam wpisuje też usługę podmiotu trzeciego na spełnienie warunku)
Jeżeli występuje podmiot trzeci to musi być zobowiązanie podmiotu trzeciego (wraz z ofertą), a potem żądamy tych samych dokumentów co od wykonawcy na brak podstaw wykluczenia (określa je zamawiający w siwz). Warunek spełniony wykazuje wykonawca np. w wykazie usług (tam wpisuje też usługę podmiotu trzeciego na spełnienie warunku)
1
2018-03-28 11:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy