Forum


Powrót Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

R.

Renata .....

0

W szacowaniu wartości zamówienia podana została kwota netto, Vat i kwota brutto , również w informacji z otwarcia ofert w ten sam sposób zostały podane kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizacje Inwestycji.
W trakcie otwarcia ofert okazało się, że jeden z wykonawców zwolniony jest z Vatu na niektóre elementy zamówienia, w konsekwencji czego wartość zamówienia brutto mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizacje zamówienia, natomiast wartość netto oferenta przewyższa środki zamawiającego. Dodatkowo inny oferent w ramach tego samego postępowania, którego oferta mieści się w środkach netto, vat i brutto zamawiającego nie złożył dokumentów na wezwanie z art.26 ust 2 , oraz wyjaśnień do treści złożonej oferty upłynęły terminy wyznaczone przez zamawiającego).
Jak w takiej sytuacji należy postąpić.Proszę o podpowiedzi.
W szacowaniu wartości zamówienia podana została kwota netto, Vat i kwota brutto , również w informacji z otwarcia ofert w ten sam sposób zostały podane kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizacje Inwestycji. W trakcie otwarcia ofert okazało się, że jeden z wykonawców zwolniony jest z Vatu na niektóre elementy zamówienia, w konsekwencji czego wartość zamówienia brutto mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizacje zamówienia, natomiast wartość netto oferenta przewyższa środki zamawiającego. Dodatkowo inny oferent w ramach tego samego postępowania, którego oferta mieści się w środkach netto, vat i brutto zamawiającego nie złożył dokumentów na wezwanie z art.26 ust 2 , oraz wyjaśnień do treści złożonej oferty upłynęły terminy wyznaczone przez zamawiającego). Jak w takiej sytuacji należy postąpić.Proszę o podpowiedzi.
1
2018-03-28 14:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Nie wiem jaki jest sens podawania na otwarciu ofert kwoty netto, vat i brutto???? Przecież na otwarciu ofert podaje się kwotę (jedną) jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ( z budżetu lub planu finansowego) czyli brutto! Druga sprawa to różne vaty w ofertach - jak państwo oceniliście oferty z różnymi vatami???
Natomiast co do innego wykonawcy - jeżeli nie złożył dokumentów na wezwanie z art. 26 ust.2 a następnie nie uzupełnił dokumentów na wezwanie z art. 26 ust. 3 to należy taką ofertę odrzucić.
Nie wiem jaki jest sens podawania na otwarciu ofert kwoty netto, vat i brutto???? Przecież na otwarciu ofert podaje się kwotę (jedną) jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ( z budżetu lub planu finansowego) czyli brutto! Druga sprawa to różne vaty w ofertach - jak państwo oceniliście oferty z różnymi vatami??? Natomiast co do innego wykonawcy - jeżeli nie złożył dokumentów na wezwanie z art. 26 ust.2 a następnie nie uzupełnił dokumentów na wezwanie z art. 26 ust. 3 to należy taką ofertę odrzucić.
1
2018-03-28 15:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy