Forum


Powrót Uzupełnianie dokumentów przy odwróconej procedurze.

A.

Andrzej .....

4

Przetarg ograniczony z odwróconą procedurą (składanie JEDZów jako wstępnych oświadczeń).
Termin złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - dla prostszego "rachowania" - 15.XI.2017.
Pismo Zam informujące o ocenie spełnia / nie spełnia (na podstawie wstępnych oświadczeń JEDZ) - początek 2018.
Po 3 miesiącach , pod koniec III 2018 otrzymujemy wezwanie do złożenia w terminie do 15.IV. 2018 dokumentów podmiotowych (KRK, US, ZUS, KRS etc.) zarówno naszych, jak i oczywiście zasobu.
Sytuacja jest arcyciekawa, jedna "szkoła" mówi przedłóż dokumenty najbardziej aktualne, czyli de facto wystawione już po złożeniu Wniosku (15.XI. 2017), druga mówi, że nie starsze niż 6 m-cy (np. KRK) przed terminem składania Wniosku i np. dla ZUS nie starsze niż 3 m-ce przed złożeniem Wniosku.
Składając np KRK, który był wystawiony 5 mcy (15.06.2017) przed złożeniem Wniosku, składamy w uzupełnieniu dokument wystawiony de facto 10 miesięcy przed datą złożenia uzupełnienia (15.06.2017 - 15.04.2018).
Podobnie dokumentami z "datą ważności 3 miesiące" - np. ZUS - załóżmy jest wystawiony 15.09.2017 (2 miesiące przed terminem składania Wniosków) i składając go w połowie IV 2018 to ma już 7 miesięcy.

Ciekaw jestem Państwa opinii, którą "szkołę" wybrać dla tego konkretnego przypadku - mile widziane przytoczenie wyroków KIO.
Przetarg ograniczony z odwróconą procedurą (składanie JEDZów jako wstępnych oświadczeń). Termin złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - dla prostszego "rachowania" - 15.XI.2017. Pismo Zam informujące o ocenie spełnia / nie spełnia (na podstawie wstępnych oświadczeń JEDZ) - początek 2018. Po 3 miesiącach , pod koniec III 2018 otrzymujemy wezwanie do złożenia w terminie do 15.IV. 2018 dokumentów podmiotowych (KRK, US, ZUS, KRS etc.) zarówno naszych, jak i oczywiście zasobu. Sytuacja jest arcyciekawa, jedna "szkoła" mówi przedłóż dokumenty najbardziej aktualne, czyli de facto wystawione już po złożeniu Wniosku (15.XI. 2017), druga mówi, że nie starsze niż 6 m-cy (np. KRK) przed terminem składania Wniosku i np. dla ZUS nie starsze niż 3 m-ce przed złożeniem Wniosku. Składając np KRK, który był wystawiony 5 mcy (15.06.2017) przed złożeniem Wniosku, składamy w uzupełnieniu dokument wystawiony de facto 10 miesięcy przed datą złożenia uzupełnienia (15.06.2017 - 15.04.2018). Podobnie dokumentami z "datą ważności 3 miesiące" - np. ZUS - załóżmy jest wystawiony 15.09.2017 (2 miesiące przed terminem składania Wniosków) i składając go w połowie IV 2018 to ma już 7 miesięcy. Ciekaw jestem Państwa opinii, którą "szkołę" wybrać dla tego konkretnego przypadku - mile widziane przytoczenie wyroków KIO.
1
2018-04-03 13:50 0

P.

Patrycja .....

0

W mojej ocenie należny złożyć dokumenty, które były ważne w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu składania ofert
W mojej ocenie należny złożyć dokumenty, które były ważne w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu składania ofert
1
2018-04-03 15:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy