Forum


Powrót Oświadczenie o krórym mowa w art. 25a ustawy elektronicznie od 18 kwietnia 2018 roku !!!!?

K.

Katarzyna .....

0

Czy od kwietnia 2018 roku oświadczenia w podprogowych zamówieniach muszą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ? Wszędzie mowa tylko o JEDZ a tu Zonk poniższym rozporządzeniu. Jak to interpretujecie bo czasu już niewiele ?

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
§ 7. 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający,
o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie
od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia
nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy,
w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.
Czy od kwietnia 2018 roku oświadczenia w podprogowych zamówieniach muszą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ? Wszędzie mowa tylko o JEDZ a tu Zonk poniższym rozporządzeniu. Jak to interpretujecie bo czasu już niewiele ? ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych § 7. 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.
1
2018-04-04 11:14 0

A.

Alicja .....

47

Zobacz wątek "wersja elektroniczny - tylko JEDZ czy wszystkie OŚWIADCZENIA". Tylko JEDZ w wersji elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r.
Zobacz wątek "wersja elektroniczny - tylko JEDZ czy wszystkie OŚWIADCZENIA". Tylko JEDZ w wersji elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r.
1
2018-04-04 11:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy