Forum


Powrót Zamowienie z wolnej ręki a zamówienie udzielane w cześciach???

J.

Justyna .....

0

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w przypadku kiedy uprzednio zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i nie została złożona żadna oferta, ale jest to zamówienie udzielane w częściach, których pozostała wartość przekracza 30 000 euro i zamawiający zamierza przeprowadzać kolejne postępowania.
Czy zamawiający w stosunku tego zamówienia może zastosować przepisy art. 67 ust. 1 pkt 4) (dodam że wartość tej części jest poniżej 30 000 euro) czy powinien połączyć je z kolejnym planowanym przetargiem z podziałem na zadania częściowe?
Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w przypadku kiedy uprzednio zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i nie została złożona żadna oferta, ale jest to zamówienie udzielane w częściach, których pozostała wartość przekracza 30 000 euro i zamawiający zamierza przeprowadzać kolejne postępowania. Czy zamawiający w stosunku tego zamówienia może zastosować przepisy art. 67 ust. 1 pkt 4) (dodam że wartość tej części jest poniżej 30 000 euro) czy powinien połączyć je z kolejnym planowanym przetargiem z podziałem na zadania częściowe?
1
2018-04-05 11:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Odpowiedź na pani pytania można szukać trochę w art. 6a ustawy PZP.
Odpowiedź na pani pytania można szukać trochę w art. 6a ustawy PZP.
1
2018-04-05 12:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy