Forum


Powrót Kwalifikowany podpis elektroniczny

K.

Karolina .....

2

Na szkoleniu z elektronizacji zamówień publicznych była mowa o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, który jest wystawiany wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne - w Polsce pięć firm akredytowanych przez państwo [np. KIR S.A. (Szafir), PWPW S.A. (Sigillum), Unizeto Technologies S.A. (Certum), CenCert oraz Euro Cert. Są to kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne - firmy oferujące podpis elektroniczny spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Po 18 października we wszystkich przetargach publicznych cała dokumentacja przetargowa będzie musiała być wysyłana tylko i wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, w tym wszystkie pełnomocnictwa (i tutaj mam pytanie gdyby Dyrektor firmy nie chciał sobie wyrobić takiego podpisu - można to obejść jeśli znajdziemy notariusza z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który poświadczy nam za zgodność z oryginałem te pełnomocnictwa, ale notariusze posiadają podpisy elektroniczne wydane niekoniecznie przez te rekomendowane 5 podmiotów i co teraz czy te pełnomocnictwa poświadczone przez notariusza, który posiada podpis wydany przez inny podmiot, czy będą respektowane w zamówieniach publicznych?)
Na szkoleniu z elektronizacji zamówień publicznych była mowa o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, który jest wystawiany wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne - w Polsce pięć firm akredytowanych przez państwo [np. KIR S.A. (Szafir), PWPW S.A. (Sigillum), Unizeto Technologies S.A. (Certum), CenCert oraz Euro Cert. Są to kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne - firmy oferujące podpis elektroniczny spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Po 18 października we wszystkich przetargach publicznych cała dokumentacja przetargowa będzie musiała być wysyłana tylko i wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, w tym wszystkie pełnomocnictwa (i tutaj mam pytanie gdyby Dyrektor firmy nie chciał sobie wyrobić takiego podpisu - można to obejść jeśli znajdziemy notariusza z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który poświadczy nam za zgodność z oryginałem te pełnomocnictwa, ale notariusze posiadają podpisy elektroniczne wydane niekoniecznie przez te rekomendowane 5 podmiotów i co teraz czy te pełnomocnictwa poświadczone przez notariusza, który posiada podpis wydany przez inny podmiot, czy będą respektowane w zamówieniach publicznych?)
1
2018-04-05 12:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Kto prowadził to szkolenie?
Kto prowadził to szkolenie?
1
2018-04-06 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy