Forum


Powrót Kryteria oceny ofer - właściwe czy nie?

B.

Beata .....

0

Szanowni Państwo,
Prośba o Państwa ocenę poniżej opisanej sytuacji:
Zamawiający planie zakup materiałów eksploatacyjnych. Materiały zostały wskazane z nazwy plus oczywiście rozpisano równoważność. Komórka merytoryczna odpowiedzialna za zakup jako jedno z kryteriów oceny podała: „dostawa produktów oryginalnych, pochodzących od producenta urządzeń, do których materiały te będą instalowane – 40%”.
Czy w Państwa ocenie takie kryterium jest dopuszczalne i nie dyskwalifikuje ew. rozwiązań równoważnych, tym samym czy nie narusza zasady konkurencyjności?
Jednocześnie, zawsze z tyłu głowy jest świadomość, że produkt oryginalny jest najlepszy, jednak jak zamiennik nie spełnia swojej roli, jest to zwyczajnie świadczenie niezgodne z treścią umowy, i do walki z czymś takim służą inne narzędzia prawne (np. kary umowne, konieczność wymiany na oryginalny, itp.). Więc czy przypadkiem czy takim kryterium nie będziemy „faworyzować” produktu oryginalnego, nawet mając świadomość że zamiennik jest tańszy i w kryterium „cena” zdobędzie więcej punktów.
Prośba o opinię.
Szanowni Państwo, Prośba o Państwa ocenę poniżej opisanej sytuacji: Zamawiający planie zakup materiałów eksploatacyjnych. Materiały zostały wskazane z nazwy plus oczywiście rozpisano równoważność. Komórka merytoryczna odpowiedzialna za zakup jako jedno z kryteriów oceny podała: „dostawa produktów oryginalnych, pochodzących od producenta urządzeń, do których materiały te będą instalowane – 40%”. Czy w Państwa ocenie takie kryterium jest dopuszczalne i nie dyskwalifikuje ew. rozwiązań równoważnych, tym samym czy nie narusza zasady konkurencyjności? Jednocześnie, zawsze z tyłu głowy jest świadomość, że produkt oryginalny jest najlepszy, jednak jak zamiennik nie spełnia swojej roli, jest to zwyczajnie świadczenie niezgodne z treścią umowy, i do walki z czymś takim służą inne narzędzia prawne (np. kary umowne, konieczność wymiany na oryginalny, itp.). Więc czy przypadkiem czy takim kryterium nie będziemy „faworyzować” produktu oryginalnego, nawet mając świadomość że zamiennik jest tańszy i w kryterium „cena” zdobędzie więcej punktów. Prośba o opinię.
1
2018-04-06 08:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 437

Temat mocno i dokładnie omówiony niedawno na forum. Prosze przejrzeć kilkanaście/kilkadziesiat wątków niżej
Temat mocno i dokładnie omówiony niedawno na forum. Prosze przejrzeć kilkanaście/kilkadziesiat wątków niżej
1
2018-04-06 08:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy