Forum


Powrót Zmiana ceny w trakcie trwania zamówienia

R.

Rafał .....

6

Mam pytanie przetarg na dostawę energii elektrycznej. W zamówieniu przewidziano możliwość zmian cen w przypadku zmiany stawki akcyzy , VAT oraz zmian przewidzianych w art. 142 ust.5 . W obecnej chwili wykonawca chce podnieść cenę powołując się na art. 144 ust. 1 pkt 3, 5 i 6. Czy może na tej podstawie żądać zmiany ceny a przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę wykonawca chce rozwiązać umowę z winy zamawiającego.
Mam pytanie przetarg na dostawę energii elektrycznej. W zamówieniu przewidziano możliwość zmian cen w przypadku zmiany stawki akcyzy , VAT oraz zmian przewidzianych w art. 142 ust.5 . W obecnej chwili wykonawca chce podnieść cenę powołując się na art. 144 ust. 1 pkt 3, 5 i 6. Czy może na tej podstawie żądać zmiany ceny a przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę wykonawca chce rozwiązać umowę z winy zamawiającego.
1
2018-04-06 09:27 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Po pierwsze, wg mnie nie można powołać się jednocześnie na pkt 3 i pkt 6
Po drugie pytanie jak zostało to doprecyzowane w SIWZ/umowie czy jako możliwość, podstawa aneksu - co oznacza konieczność zgody dwóch stron czy też jako oblig z automatu zmieniający wynagrodzenie o pewną wartość od określonego moment, sytuacji.
Po pierwsze, wg mnie nie można powołać się jednocześnie na pkt 3 i pkt 6 Po drugie pytanie jak zostało to doprecyzowane w SIWZ/umowie czy jako możliwość, podstawa aneksu - co oznacza konieczność zgody dwóch stron czy też jako oblig z automatu zmieniający wynagrodzenie o pewną wartość od określonego moment, sytuacji.
1
2018-04-06 11:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy