Forum


Powrót Zmiana jednostek miary w wykazie cen

H.

Hubert .....

21

Witam. Przetarg nieograniczony pow. progu UE (z dofinansowaniem) na roboty budowlane z podziałem na części.
Zamawiający wymagał m.in., aby wykonawcy złożyli wypełniony formularz oferty i wykaz cen do formularza ofertowego. W tym celu przygotował i załączył do SIWZ wzory tych dokumentów. Wykonawca złożył wszystko, jednak w wykazie cen dokonał zmiany jednostek miary np. w jednej pozycji z m2 na m3, w drugiej z szt na kpl, natomiast zachował ilości wskazane przez Zamawiającego. Dodam, że złożył ofertę na 3 części zamówienia i do każdej części był oddzielny wykaz, w którym dokonał tych zmian.

Jak powinien postąpić Zamawiający, czy odrzucić ofertę, czy poprawiać jako inną omyłkę ?

Proszę o pomoc.
Witam. Przetarg nieograniczony pow. progu UE (z dofinansowaniem) na roboty budowlane z podziałem na części. Zamawiający wymagał m.in., aby wykonawcy złożyli wypełniony formularz oferty i wykaz cen do formularza ofertowego. W tym celu przygotował i załączył do SIWZ wzory tych dokumentów. Wykonawca złożył wszystko, jednak w wykazie cen dokonał zmiany jednostek miary np. w jednej pozycji z m2 na m3, w drugiej z szt na kpl, natomiast zachował ilości wskazane przez Zamawiającego. Dodam, że złożył ofertę na 3 części zamówienia i do każdej części był oddzielny wykaz, w którym dokonał tych zmian. Jak powinien postąpić Zamawiający, czy odrzucić ofertę, czy poprawiać jako inną omyłkę ? Proszę o pomoc.
1
2018-04-09 09:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rozliczenie ryczałtowe czy kosztorysowe?
Zmiany dokonane przez Wykonawcę są dość dziwne: m2 na m3 - to nawet przy zachowaniu , że chcieliśmy np. 10 m2 to 10m3 daje nam zupełnie inne ilości całkowite (gabarytowe). Podobnie przy kompletach - sztuka a komplet (ile w tym komplecie sztuk :)
Odpowiedziami na pytanie nic nie było zmieniane?
Są różne szkoły w poprawkach lub odrzucaniu ofert - co widać po komentarzach na Forum.
Osobiście, to najpierw wyjaśniłabym treść złożonej oferty: w wykazie Zamawiający wskazał "tak i tak", wykonawca w złożonej ofercie poprawiła na "tak i tak". Często z takich wyjaśnień wynika, czy coś przepisywał i pomylił się czy świadomie pozmieniał.
Ten wykaz cen to kosztorys wykonawczy czy jakaś tabelka z pozycjami wskazanymi przez Zamawiającego?
Rozliczenie ryczałtowe czy kosztorysowe? Zmiany dokonane przez Wykonawcę są dość dziwne: m2 na m3 - to nawet przy zachowaniu , że chcieliśmy np. 10 m2 to 10m3 daje nam zupełnie inne ilości całkowite (gabarytowe). Podobnie przy kompletach - sztuka a komplet (ile w tym komplecie sztuk :) Odpowiedziami na pytanie nic nie było zmieniane? Są różne szkoły w poprawkach lub odrzucaniu ofert - co widać po komentarzach na Forum. Osobiście, to najpierw wyjaśniłabym treść złożonej oferty: w wykazie Zamawiający wskazał "tak i tak", wykonawca w złożonej ofercie poprawiła na "tak i tak". Często z takich wyjaśnień wynika, czy coś przepisywał i pomylił się czy świadomie pozmieniał. Ten wykaz cen to kosztorys wykonawczy czy jakaś tabelka z pozycjami wskazanymi przez Zamawiającego?
1
2018-04-09 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy