Forum


Powrót Adres wykonawcy na kopercie w której złożył ofertę

M.

Malwina .....

10

Dzień dobry,
Spotkałam się z opinią, że koperta w której wykonawca składa ofertę nie powinna mieć adresu wykonawcy, ale też nie ma potrzeby, żeby taka oferta była w dwóch kopertach (jedna podpisana, druga nie). Koperta nie powinna zawierać danych wykonawcy ze względu na poufność danych, np. w przypadku gdy oferty składa wielu wykonawców i jest prawdopodobieństwa, że ktoś podpatrzy nazwę i dane.
Czy ktoś z Was spotkał się z opinią UZP na ten temat? Niestety nic takiego nie udało mi się znaleźć. Jakie Wy stawiacie wymagania w związku z opisaniem koperty?
Dzień dobry, Spotkałam się z opinią, że koperta w której wykonawca składa ofertę nie powinna mieć adresu wykonawcy, ale też nie ma potrzeby, żeby taka oferta była w dwóch kopertach (jedna podpisana, druga nie). Koperta nie powinna zawierać danych wykonawcy ze względu na poufność danych, np. w przypadku gdy oferty składa wielu wykonawców i jest prawdopodobieństwa, że ktoś podpatrzy nazwę i dane. Czy ktoś z Was spotkał się z opinią UZP na ten temat? Niestety nic takiego nie udało mi się znaleźć. Jakie Wy stawiacie wymagania w związku z opisaniem koperty?
1
2018-04-09 14:00 0

J.

Joanna .....

10

Ja mam taki zapis w SIWZ
"Karty oferty należy opakować i opisać w następujący sposób:

........Zakład .............................................................................................
w Warszawie, ul. Akademicka 20

„Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na: ............................................ Sprawa nr ZP B1/......./2017”

Nie otwierać przed dniem ..................-2018., godz. 10:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ

Tel. kontaktowy: …………… fax: ……………………………[e-mail] ………………….……."
Ja mam taki zapis w SIWZ "Karty oferty należy opakować i opisać w następujący sposób: ........Zakład ............................................................................................. w Warszawie, ul. Akademicka 20 „Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na: ............................................ Sprawa nr ZP B1/......./2017” Nie otwierać przed dniem ..................-2018., godz. 10:15 NAZWA I ADRES WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ Tel. kontaktowy: …………… fax: ……………………………[e-mail] ………………….……."
1
2018-04-09 14:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy