Forum


Powrót wizja lokalna

M.

Marta .....

27

Mam pytanie dotyczące art. 9a ust. 2. Czy zamawiający, może tylko dopuścić wizję lokalną bez konsekwencji, tj. odrzucenia oferty?
Mam pytanie dotyczące art. 9a ust. 2. Czy zamawiający, może tylko dopuścić wizję lokalną bez konsekwencji, tj. odrzucenia oferty?
1
2016-08-19 05:40 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 116

Art. 9a dotyczy terminów. Intencją ustawodawcy w odniesieniu do art. 9a ust. 2 było zobowiązanie zamawiających do odpowiedniego wyznaczania terminów składania ofert, z uwzględnieniem konieczności dokonania wizji lokalnej. Moim zdaniem oznacza to możliwość wyznaczenia terminu minimalnego, ale po dniu, w którym przewidziano dokonanie wizji lokalnej przez wykonawców (np. ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 1 września, wizję lokalną wyznaczono na 4 września, zatem termin złożenia oferty na robotę budowlaną może nastąpić dopiero 19 września). Wizja lokalna jest prawem, a nie obowiązkiem - intencją ustawodawcy nie było uczynienie wizji lokalnej podstawą do odrzucania ofert (w art. 89 brak podstawy prawnej do odrzucania ofert z tego tytułu).
Art. 9a dotyczy terminów. Intencją ustawodawcy w odniesieniu do art. 9a ust. 2 było zobowiązanie zamawiających do odpowiedniego wyznaczania terminów składania ofert, z uwzględnieniem konieczności dokonania wizji lokalnej. Moim zdaniem oznacza to możliwość wyznaczenia terminu minimalnego, ale po dniu, w którym przewidziano dokonanie wizji lokalnej przez wykonawców (np. ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 1 września, wizję lokalną wyznaczono na 4 września, zatem termin złożenia oferty na robotę budowlaną może nastąpić dopiero 19 września). Wizja lokalna jest prawem, a nie obowiązkiem - intencją ustawodawcy nie było uczynienie wizji lokalnej podstawą do odrzucania ofert (w art. 89 brak podstawy prawnej do odrzucania ofert z tego tytułu).
1
2016-08-19 10:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy