Forum


Powrót dokumenty złożone po wyznaczonym terminie

D.

Dagmara .....

1

wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, w piśmie wskazano, że ma obowiązek złożyć dokumenty w formie pisemnej do dnia 9 kwietnia, wykonawca dokumenty przesłał mailem poinformował, że wysłał je również pocztą, co zrobić w takiej sytuacji, teoretycznie nie uzupełnił w terminie, ale jeżeli zamawiający otrzyma je w formie pisemnej (mimo, że po terminie) to czy jest sens wzywać do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3?
wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, w piśmie wskazano, że ma obowiązek złożyć dokumenty w formie pisemnej do dnia 9 kwietnia, wykonawca dokumenty przesłał mailem poinformował, że wysłał je również pocztą, co zrobić w takiej sytuacji, teoretycznie nie uzupełnił w terminie, ale jeżeli zamawiający otrzyma je w formie pisemnej (mimo, że po terminie) to czy jest sens wzywać do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3?
1
2018-04-10 08:55 0

J.

Joanna .....

10

Moim zdaniem powinnaś uznać otrzymane scany dokumentów mailem, a następnie załączyć do postępowania otrzymane listownie
Moim zdaniem powinnaś uznać otrzymane scany dokumentów mailem, a następnie załączyć do postępowania otrzymane listownie
1
2018-04-10 09:39 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy