Forum


Powrót zmiana umowy w ramach art144 ust1. pkt6 Pzp

A.

Artur .....

0

Czy zmiana umowy w ramach art144 ust1. pkt6 Pzp może polegać na zmianie parametrów usługi (np. prędkosci internetu) skutkującej zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy czy też może dotyczyć wyłącznie rozrzerzenia zakresu zamówienia (zakupu nowych dostaw/usług, np. nowych lokalizacji dostępu do internetu)? Możliwosć takiej zmiany nie było przewidzianej w SIWZ (art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp) więc szukam innego rozwiązania. Zastanawiam sie jeszcze nad art. 144 ust. 1 pkt 3 mówiacym o możliwości zmiany jeżeli nie było możliwosci przewidzenia konieczności ale jednak to jest zawsze ryzykowne. Koniecznosć zmian wynika co prawda z okoliczności których nie wiedzieliśmy w momencie ogłaszania (wprowadzaniu elektronicznego obiegu dokumentów wymuszajacego zwiękesznie prędkości łącza), ale udowadnianie tego że było to niemożliwe do przewidzenia jest niemożliwe do przewidzenia.
Czy zmiana umowy w ramach art144 ust1. pkt6 Pzp może polegać na zmianie parametrów usługi (np. prędkosci internetu) skutkującej zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy czy też może dotyczyć wyłącznie rozrzerzenia zakresu zamówienia (zakupu nowych dostaw/usług, np. nowych lokalizacji dostępu do internetu)? Możliwosć takiej zmiany nie było przewidzianej w SIWZ (art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp) więc szukam innego rozwiązania. Zastanawiam sie jeszcze nad art. 144 ust. 1 pkt 3 mówiacym o możliwości zmiany jeżeli nie było możliwosci przewidzenia konieczności ale jednak to jest zawsze ryzykowne. Koniecznosć zmian wynika co prawda z okoliczności których nie wiedzieliśmy w momencie ogłaszania (wprowadzaniu elektronicznego obiegu dokumentów wymuszajacego zwiękesznie prędkości łącza), ale udowadnianie tego że było to niemożliwe do przewidzenia jest niemożliwe do przewidzenia.
1
2018-04-10 09:08 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Warunkiem zastosowania zmiany umowy w oparciu o art 144 ust 1 pkt 6 oprócz limitów wartości zmian jest zachowanie pierwotnego charakteru umowy. Jeśli zmiana dotyczy innego przedmiotu zamówienia (choc podobnego) o wyższych parametrach co wiąże sie z inna ceną - to działanie takie jest ryzykowne - czy dopuszczalene w świetle ograniczenia art 144 ust 1a
Warunkiem zastosowania zmiany umowy w oparciu o art 144 ust 1 pkt 6 oprócz limitów wartości zmian jest zachowanie pierwotnego charakteru umowy. Jeśli zmiana dotyczy innego przedmiotu zamówienia (choc podobnego) o wyższych parametrach co wiąże sie z inna ceną - to działanie takie jest ryzykowne - czy dopuszczalene w świetle ograniczenia art 144 ust 1a
1
2018-04-10 18:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy