Forum


Powrót Więcej osób niż Wykonawca podawałw Wykazie osób

J.

Joanna .....

10

W przetargu nieograniczonym wybrany Wykonawca legitymował się konkretnymi osobami, które zobowiązały się udostępnić mu swój potencjał na potrzebę wyk. zamówienia. Przed podpisaniem umowy zobowiązany był przedłożyć pozwolenie na wejścia w strefy ochronne..... dla tych osób z uwagi na charakter wykonywanych usług przyrodniczych. Okazało się, że w tym pozwoleniu (wydanym na potrzeby naszego postępowania) dodatkowo figuruje jeszcze jedna osoba, której Wykonawca do tej pory nie wykazywał. Nadmienię, że zgodnie z SIWZ Wykonawca miał dysponować min. 2 osobowym zespołem i z tym minimum jest ok., ale co z tą osobą, która do tej pory nie występowała w postępowaniu?
W przetargu nieograniczonym wybrany Wykonawca legitymował się konkretnymi osobami, które zobowiązały się udostępnić mu swój potencjał na potrzebę wyk. zamówienia. Przed podpisaniem umowy zobowiązany był przedłożyć pozwolenie na wejścia w strefy ochronne..... dla tych osób z uwagi na charakter wykonywanych usług przyrodniczych. Okazało się, że w tym pozwoleniu (wydanym na potrzeby naszego postępowania) dodatkowo figuruje jeszcze jedna osoba, której Wykonawca do tej pory nie wykazywał. Nadmienię, że zgodnie z SIWZ Wykonawca miał dysponować min. 2 osobowym zespołem i z tym minimum jest ok., ale co z tą osobą, która do tej pory nie występowała w postępowaniu?
1
2018-04-11 10:49 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Nic, może i 50 osób wykazać. Jeżeli wypełnił wymagania zamawiającego to wszystko jest poprawne.
Nic, może i 50 osób wykazać. Jeżeli wypełnił wymagania zamawiającego to wszystko jest poprawne.
1
2018-04-11 10:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy