Forum


Powrót Wpłata wadium

A.

Alicja .....

47

Oferta została złożona przez osobę AB prowadzącą działalność gospodarczą. Wadium zostało wpłacone bezpośrednio w kasie zamawiającego przez zupełnie inną osobę CD (dane tej osoby, czyli imię i nazwisko widnieją na potwierdzeniu wpłaty) natomiast nie ma żadnego odniesienia do podmiotu, który złożył ofertę, jest tylko zapis "wadium - postępowanie ...................". Gdyby nie to, że dowód wpłaty został dołączony do oferty nie można by połączyć oferty podmiotu AB z wadium wpłaconym przez osobę CD. Oprócz tego podmiot AB napisał, że wadium należy zwrócić na rachunek bankowy. Czy oferta była prawidłowo zabezpieczona wadium? W tym samym postępowaniu zostało wpłacone jeszcze inne wadium w kasie przez osobę EF, ale nie było oferty od EF. W tym przypadku kwota wadium była niewielka, jednak co w sytuacji gdyby wadium wynosiło np. kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy nie byłaby to próba "zalegalizowania" pieniędzy. Czy wadium należy zwrócić na konto podane w ofercie, czy tez ustalić dane osoby wpłacającej i nr jej rachunku bankowego.
Oferta została złożona przez osobę AB prowadzącą działalność gospodarczą. Wadium zostało wpłacone bezpośrednio w kasie zamawiającego przez zupełnie inną osobę CD (dane tej osoby, czyli imię i nazwisko widnieją na potwierdzeniu wpłaty) natomiast nie ma żadnego odniesienia do podmiotu, który złożył ofertę, jest tylko zapis "wadium - postępowanie ...................". Gdyby nie to, że dowód wpłaty został dołączony do oferty nie można by połączyć oferty podmiotu AB z wadium wpłaconym przez osobę CD. Oprócz tego podmiot AB napisał, że wadium należy zwrócić na rachunek bankowy. Czy oferta była prawidłowo zabezpieczona wadium? W tym samym postępowaniu zostało wpłacone jeszcze inne wadium w kasie przez osobę EF, ale nie było oferty od EF. W tym przypadku kwota wadium była niewielka, jednak co w sytuacji gdyby wadium wynosiło np. kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy nie byłaby to próba "zalegalizowania" pieniędzy. Czy wadium należy zwrócić na konto podane w ofercie, czy tez ustalić dane osoby wpłacającej i nr jej rachunku bankowego.
1
2018-04-11 13:52 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Jeżeli do oferty został dołączony dowód wpłaty, to należy uznać takie wadium. Oferta jest zabezpieczona, a to kto dokonał takiej wpłaty nie ma znaczenia. Dzięki temu potwierdzeniu wpłaty można połączyć wpłatę dokonaną przez CD z ofertą firmy AB.
Jeżeli do oferty został dołączony dowód wpłaty, to należy uznać takie wadium. Oferta jest zabezpieczona, a to kto dokonał takiej wpłaty nie ma znaczenia. Dzięki temu potwierdzeniu wpłaty można połączyć wpłatę dokonaną przez CD z ofertą firmy AB.
1
2018-04-11 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy