Forum


Powrót §9 ust. 2 Rozporządzenia w spr. dokumentów

M.

Malwina .....

24

§9 ust. 2 Rozporządzenia w spr. dokumentów stanowi, ze "Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 222a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych a § 5 pkt 1-9". W SIWZ żądam od wykonawcy przedstawienia "odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji ....", czy w takim przypadku murze w SIWZ zapisać, że w przypadku polegania przez wykonawcę na podmiocie trzecim, wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć również odpis z CEDiG podmiotu trzeciego ?
§9 ust. 2 Rozporządzenia w spr. dokumentów stanowi, ze "Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 222a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych a § 5 pkt 1-9". W SIWZ żądam od wykonawcy przedstawienia "odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji ....", czy w takim przypadku murze w SIWZ zapisać, że w przypadku polegania przez wykonawcę na podmiocie trzecim, wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć również odpis z CEDiG podmiotu trzeciego ?
0
2016-08-19 07:49 0

M.

Marta .....

27

Będziesz żądać, z tym że raczej Ci wykonawca nie dostarczy, a będziesz musiała pobrać sobie ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę.
Będziesz żądać, z tym że raczej Ci wykonawca nie dostarczy, a będziesz musiała pobrać sobie ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę.
1
2016-08-19 08:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy