Forum


Powrót Grupa kapitałowa w przetargu nieograniczonym procedura odwrócona

M.

Maria .....

0

W postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców, 9 z nich złożyło oświadczenia iż nie należą do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Jeden Wykonawca mimo wezwania nie złożył takiego oświadczenia. Co powinien zrobić Zamawiający? Czy można uznać, że nie należy do grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Czy spotkali się Państwo z wyrokami KIO lub opinią na ten temat?
W postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców, 9 z nich złożyło oświadczenia iż nie należą do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Jeden Wykonawca mimo wezwania nie złożył takiego oświadczenia. Co powinien zrobić Zamawiający? Czy można uznać, że nie należy do grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Czy spotkali się Państwo z wyrokami KIO lub opinią na ten temat?
1
2018-04-11 17:16 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W przypadku więc braku złożenia samodzielnie przez wykonawcę takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia takiego dokumentu, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Jeżeli wykonawca nie uzupełnił takiego dokumentu to w konsekwencji powinien zostac wykluczony. Bez znaczenia jest okoliczność że pozostali złozyli takie oświadczenia.
W przypadku więc braku złożenia samodzielnie przez wykonawcę takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia takiego dokumentu, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Jeżeli wykonawca nie uzupełnił takiego dokumentu to w konsekwencji powinien zostac wykluczony. Bez znaczenia jest okoliczność że pozostali złozyli takie oświadczenia.
1
2018-04-11 20:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy