Forum


Powrót Przetarg ograniczony - zgodność oferty z wnioskiem o dopuszczenie w zakreście ilości części

A.

Alicja .....

0

Witam,
w przetargu ograniczonym złożono wniosek o dopuszczenie, w którym zaznaczono części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. Czy złożenie oferty na więcej części, niż wskazano we wniosku jest dopuszczalne?
W innym postępowaniu zamawiający zaznaczył w SIWZ, że "wykonawca zostanie zaproszony do złożenia oferty wyłącznie na wskazane przez niego we wniosku części zamówienia." Czy jest przepisu regulujący tę kwestię?
dziękuję za odpowiedź
Witam, w przetargu ograniczonym złożono wniosek o dopuszczenie, w którym zaznaczono części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. Czy złożenie oferty na więcej części, niż wskazano we wniosku jest dopuszczalne? W innym postępowaniu zamawiający zaznaczył w SIWZ, że "wykonawca zostanie zaproszony do złożenia oferty wyłącznie na wskazane przez niego we wniosku części zamówienia." Czy jest przepisu regulujący tę kwestię? dziękuję za odpowiedź
1
2018-04-12 09:12 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli Zamawiający ograniczył ilość części na które Wykonawca może złożyć ofertę, np. na 5 a Wykonawca złożył na 6, 7 itd. to postąpił niezgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (informacja w ogłoszeniu, siwz).
W drugim przypadku, Zamawiający potwierdził, że jeżeli Wykonawca złożył oferty na część np. 1, 3, 4 to po kryteriach selekcji zostanie zaproszony do złożenia oferty na te części - jeżeli będzie miał odpowiednią pozycję w rankingu. Trudno oczekiwać, że zostanie zaproszony do części 2 na którą nie złożył oferty.
Jeżeli Zamawiający ograniczył ilość części na które Wykonawca może złożyć ofertę, np. na 5 a Wykonawca złożył na 6, 7 itd. to postąpił niezgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (informacja w ogłoszeniu, siwz). W drugim przypadku, Zamawiający potwierdził, że jeżeli Wykonawca złożył oferty na część np. 1, 3, 4 to po kryteriach selekcji zostanie zaproszony do złożenia oferty na te części - jeżeli będzie miał odpowiednią pozycję w rankingu. Trudno oczekiwać, że zostanie zaproszony do części 2 na którą nie złożył oferty.
1
2018-04-12 09:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy