Forum


Powrót Archiwizacja

M.

Małgorzata .....

19

Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.

U mnie oryginały umów przechowywane są w Sekretariacie, w dokumentacji przetargowej mam tylko kopię.
Chciałabym zakończone postępowania (szczególnie te po mojej poprzedniczce) oddać do archiwum zakładowego , żeby zwolnić miejsce w szafach. Czy okres przechowywania 4 lata liczę od dnia podpisania umowy (względnie zatwierdzenia protokołu przez Prezesa), czy od dnia przekazania do archiwum, czy może 4 lata kalendarzowe począwszy od roku następnego po przekazaniu do archiwum? W firmie nikt nie umie udzielić mi odpowiedzi, bo archiwum dopiero co powstaje (pozostawię to bez komentarza).
Dotychczas 10 lat pracowałam w administracji rządowej, tam miałam przepisy resortowe dot. działania archiwów i po prostu nie wiem jak to powinno wyglądać "w cywilu".
Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. U mnie oryginały umów przechowywane są w Sekretariacie, w dokumentacji przetargowej mam tylko kopię. Chciałabym zakończone postępowania (szczególnie te po mojej poprzedniczce) oddać do archiwum zakładowego , żeby zwolnić miejsce w szafach. Czy okres przechowywania 4 lata liczę od dnia podpisania umowy (względnie zatwierdzenia protokołu przez Prezesa), czy od dnia przekazania do archiwum, czy może 4 lata kalendarzowe począwszy od roku następnego po przekazaniu do archiwum? W firmie nikt nie umie udzielić mi odpowiedzi, bo archiwum dopiero co powstaje (pozostawię to bez komentarza). Dotychczas 10 lat pracowałam w administracji rządowej, tam miałam przepisy resortowe dot. działania archiwów i po prostu nie wiem jak to powinno wyglądać "w cywilu".
1
2018-04-12 11:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Z reguły oprócz ustawy PZP archiwizowanie i przechowywanie akt regulują jakieś akty prawne albo wewnętrzne. Może tam należy szukać odpowiedzi.
Z reguły oprócz ustawy PZP archiwizowanie i przechowywanie akt regulują jakieś akty prawne albo wewnętrzne. Może tam należy szukać odpowiedzi.
1
2018-04-12 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy