Forum


Powrót Unieważnienie części postępowania art. 93.1.4

H.

Hubert .....

21

Witam. Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych (z dofinansowaniem z UE). Zamawiający na podstawie art. 93.1.4 ustawy Pzp unieważnił 2 z 4 części zamówienia. W tych dwóch unieważnionych częściach złożono po jednej ofercie i w obydwu przypadkach ich ceny przekraczały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czy po unieważnieniu tych dwóch części zamawiający powinien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania na te dwie części do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania ?
Czy jednak może w tym samym dniu co unieważnienie ogłosić nowy przetarg ?

Z góry dziękuję za podpowiedź.
Witam. Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych (z dofinansowaniem z UE). Zamawiający na podstawie art. 93.1.4 ustawy Pzp unieważnił 2 z 4 części zamówienia. W tych dwóch unieważnionych częściach złożono po jednej ofercie i w obydwu przypadkach ich ceny przekraczały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy po unieważnieniu tych dwóch części zamawiający powinien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania na te dwie części do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania ? Czy jednak może w tym samym dniu co unieważnienie ogłosić nowy przetarg ? Z góry dziękuję za podpowiedź.
1
2018-04-12 15:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 439

Zamawiający może ogłosić nowe postępowanie już w dniu unieważnienia poprzedniego postępowania wówczas, gdy przepisy nie przewidują możliwości skorzystania przez wykonawców ze środków odwoławczych (nie dotyczy unieważnienia powyżej progu w którym złożono oferty). Jednak w przypadku gdy wykonawca będzie mógł skorzystać z prawa do wniesienia odwołania, zamawiający winien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania. Wszczęcie nowego postępowania przy ewentualnym odwołaniu może doprowadzic do dwóch postepowan prowadzonych w jednym czasie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może ogłosić nowe postępowanie już w dniu unieważnienia poprzedniego postępowania wówczas, gdy przepisy nie przewidują możliwości skorzystania przez wykonawców ze środków odwoławczych (nie dotyczy unieważnienia powyżej progu w którym złożono oferty). Jednak w przypadku gdy wykonawca będzie mógł skorzystać z prawa do wniesienia odwołania, zamawiający winien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania. Wszczęcie nowego postępowania przy ewentualnym odwołaniu może doprowadzic do dwóch postepowan prowadzonych w jednym czasie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia.
1
2018-04-12 16:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy