Forum


Powrót Jak odnieść się do Pkt. 6 . 2 Protokołu postępowania...?

J.

Joanna .....

10

W protokole z postępowania mamy pkt 6 dot. Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia, a w nim : 2. Ogłoszenie o zamówieniu powiązanym z aktualnie udzielanym zamówieniem (w przypadku udzielania zamówienia w częściach), zostało zamieszczone/opublikowane:

1) w ……………… pod nr ……………..
2) w……………… pod nr………………..
Czy ten wątek dot. np. sytuacji gdy w ubiegłym roku prowadziłam już postępowanie w tej sprawie i zostało ono w częściach unieważnione (teraz robimy postęp. na te unieważnione części)? Czy tu może chodzi o sytuację gdy mamy zamówienie i od razu wiadomo,że będziemy prowadzić kilka postępowań? Proszę o pomoc
W protokole z postępowania mamy pkt 6 dot. Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia, a w nim : 2. Ogłoszenie o zamówieniu powiązanym z aktualnie udzielanym zamówieniem (w przypadku udzielania zamówienia w częściach), zostało zamieszczone/opublikowane: 1) w ……………… pod nr …………….. 2) w……………… pod nr……………….. Czy ten wątek dot. np. sytuacji gdy w ubiegłym roku prowadziłam już postępowanie w tej sprawie i zostało ono w częściach unieważnione (teraz robimy postęp. na te unieważnione części)? Czy tu może chodzi o sytuację gdy mamy zamówienie i od razu wiadomo,że będziemy prowadzić kilka postępowań? Proszę o pomoc
1
2018-04-16 13:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

w przypadku udzielania zamówienia w częściach - dotycz\y sytuacji, gdzie nie ogłaszamy jednego postępowania, ale kilka w roku (np. zamiast jednego na 5000000,00 zł ogłaszamy 2, 3... mniejsze - łącznie obejmujące zamówienie na te 5 milionów). Czyli ten drugi przypadek.
w przypadku udzielania zamówienia w częściach - dotycz\y sytuacji, gdzie nie ogłaszamy jednego postępowania, ale kilka w roku (np. zamiast jednego na 5000000,00 zł ogłaszamy 2, 3... mniejsze - łącznie obejmujące zamówienie na te 5 milionów). Czyli ten drugi przypadek.
1
2018-04-17 08:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy