Forum


Powrót Czy można rozwiązać umowę za porpozumieniem stron?

JA

Joanna Adamska

0

Jak w tytule: czy umowę zawartą w sprawie zamówienia publicznego można rozwiązać za porozumieniem stron? Umowa nie jest realizowana (z przyczyn obiektywnych), a Wykonawca nie otrzymał jeszcze żadnych płatności.
Jak w tytule: czy umowę zawartą w sprawie zamówienia publicznego można rozwiązać za porozumieniem stron? Umowa nie jest realizowana (z przyczyn obiektywnych), a Wykonawca nie otrzymał jeszcze żadnych płatności.
0
2016-08-19 09:58 0

M.

Marta .....

27

Umowa w sprawie zamówienia publicznego (udzielona po przetargu) nie możne być rozwiązana za porozumieniem stron (nie ma tu swobody zawierania umów - stąd nie istnieje też swoboda ich rozwiązania. Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wykonawcy. Zamawiający może, w takim przypadku, odstąpić od naliczania kar umownych - jeżeli taki zapis pojawia się w umowie.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego (udzielona po przetargu) nie możne być rozwiązana za porozumieniem stron (nie ma tu swobody zawierania umów - stąd nie istnieje też swoboda ich rozwiązania. Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wykonawcy. Zamawiający może, w takim przypadku, odstąpić od naliczania kar umownych - jeżeli taki zapis pojawia się w umowie.
1
2016-08-19 10:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy