Forum


Powrót Podstawy wykluczenia

K.

Krystian .....

0

Proszę o pomoc. Odnoszę się do pkt III JEDZ podstawy wykluczenia, są zadawane tam pytania np, odnośnie udziału w organizacji przestępczej, korupcji itp. Niżej pod każdym z nich jest pytanie czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE? Kompletnie nie jestem przekonany co powinniśmy zaznaczyć, czy tak czy nie. Nikt nie była za nic karany, ani przedstawiciele, ani sama firma. Bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Proszę o pomoc. Odnoszę się do pkt III JEDZ podstawy wykluczenia, są zadawane tam pytania np, odnośnie udziału w organizacji przestępczej, korupcji itp. Niżej pod każdym z nich jest pytanie czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE? Kompletnie nie jestem przekonany co powinniśmy zaznaczyć, czy tak czy nie. Nikt nie była za nic karany, ani przedstawiciele, ani sama firma. Bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
1
2018-04-17 10:12 0

E.

Emilia .....

1

Dołączam się do pytania.
Proszę o pomoc również przy oświadczeniu dotyczącym posiadania przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów i informacji nt. wykonawcy.
"Oświadczam/y, że oświadczenia, dokumenty i informacje potwierdzające brak przesłanek wykluczenia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, dostępne są dla Zamawiającego:
1) u samego Zamawiającego w postępowaniu nr …………………..*
2) w rejestrach publicznych: …………………………………………. (wskazać „nazwę” rejestru)*"
Wykonawca nie brał udziału w żadnym postępowaniu, które było ogłoszone przez zamawiającego. Jeżeli w punkcie nr. 2 wpiszę np. Krajowa Rada Sądownicza ? Będzie to prawidłowo wypełnione oświadczenie dla zamawiającego ? Czy lepiej nic nie wpisywać ?
Dołączam się do pytania. Proszę o pomoc również przy oświadczeniu dotyczącym posiadania przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów i informacji nt. wykonawcy. "Oświadczam/y, że oświadczenia, dokumenty i informacje potwierdzające brak przesłanek wykluczenia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, dostępne są dla Zamawiającego: 1) u samego Zamawiającego w postępowaniu nr …………………..* 2) w rejestrach publicznych: …………………………………………. (wskazać „nazwę” rejestru)*" Wykonawca nie brał udziału w żadnym postępowaniu, które było ogłoszone przez zamawiającego. Jeżeli w punkcie nr. 2 wpiszę np. Krajowa Rada Sądownicza ? Będzie to prawidłowo wypełnione oświadczenie dla zamawiającego ? Czy lepiej nic nie wpisywać ?
1
2018-04-17 10:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy