Forum


Powrót art. 22d ust. 2

G.

Grażyna .....

1

Na jakiej podstawie zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności.
Skoro wykonawca wpisuje , że posiada zdolności techniczne lub zawodowe, to teraz zamawiający ma przeprowadzać śledztwo, czy wykonawca zatrudnił te osoby , czy te osoby pracują już gdzie indziej . Nie bardzo rozumiem o co chodzi:):):)
Na jakiej podstawie zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności. Skoro wykonawca wpisuje , że posiada zdolności techniczne lub zawodowe, to teraz zamawiający ma przeprowadzać śledztwo, czy wykonawca zatrudnił te osoby , czy te osoby pracują już gdzie indziej . Nie bardzo rozumiem o co chodzi:):):)
1
2016-08-19 10:09 0

M.

Marta .....

27

nie bardzo rozumiem pytanie...
Na etapie składania ofert, przed wyborem oferty najkorzystniejszej i przed podpisaniem umowy, działamy w oparciu o dokumenty na które pozwala ustawa i rozporządzenie. Praktycznie polegamy na oświadczeniach wykonawcy (nic się nowelizacją nie zmieniło). Dopiero przed podpisaniem umowy możesz żądać przedstawienia (do wglądu lub kopii) umów o pracę osób które będą wykonywać przedmiot zamówienia (jeżeli wymagałaś tego w SIWZ). Wtedy możesz też żądać dokumentów potwierdzających kwalifikację tych osób (jeżeli przewidziałaś to w formalnościach przed podpisaniem umowy).
nie bardzo rozumiem pytanie... Na etapie składania ofert, przed wyborem oferty najkorzystniejszej i przed podpisaniem umowy, działamy w oparciu o dokumenty na które pozwala ustawa i rozporządzenie. Praktycznie polegamy na oświadczeniach wykonawcy (nic się nowelizacją nie zmieniło). Dopiero przed podpisaniem umowy możesz żądać przedstawienia (do wglądu lub kopii) umów o pracę osób które będą wykonywać przedmiot zamówienia (jeżeli wymagałaś tego w SIWZ). Wtedy możesz też żądać dokumentów potwierdzających kwalifikację tych osób (jeżeli przewidziałaś to w formalnościach przed podpisaniem umowy).
1
2016-08-19 10:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy