Forum


Powrót Badanie rażąco niskiej ceny - Prosze o pomoc!

D.

Dorota .....

0

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Czy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę w wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny do złożenia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej (np. kosztorysu wykonanego metodą szczegółową) wraz z informacją i dokumentami potwierdzającymi, że ujęte w kalkulacji ceny ofertowej okna są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ?
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Czy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę w wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny do złożenia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej (np. kosztorysu wykonanego metodą szczegółową) wraz z informacją i dokumentami potwierdzającymi, że ujęte w kalkulacji ceny ofertowej okna są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ?
1
2018-04-18 09:40 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Może być pomocne https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji
Zamawiający może jak najbardziej wskazać jakie elementy konkretnie musi wyjaśnić wykonawca. Natomiast zamawiający nie powinien żądać konkretnego dokumentu np. kosztorysu i uzależniać odrzucenie oferty od braku tego dokumentu. To wykonawca ma wyjaśnić i załączyć dowody na to że nie ma RNC.
Może być pomocne https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji Zamawiający może jak najbardziej wskazać jakie elementy konkretnie musi wyjaśnić wykonawca. Natomiast zamawiający nie powinien żądać konkretnego dokumentu np. kosztorysu i uzależniać odrzucenie oferty od braku tego dokumentu. To wykonawca ma wyjaśnić i załączyć dowody na to że nie ma RNC.
1
2018-04-18 10:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy