Forum


Powrót Nieprawidłowo uzupełniony dokument

M.

Małgorzata .....

1

Witam, w ramach wezwania na podstawie art. 26ust. 1, Wykonawca złożył zaświadczenie z US jednego z konsorcjantów, w którym brakowało na dwóch stronach potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 złożył zaświadczenie z pieczątką za zgodność z oryginałem i parafką nie wiadomo kogo. Podejrzewałam, że zaparafował to konsorcjant ale na pełnomocnictwie i JEDZ-u podpisał się pełnym nazwiskiem. W SIWZ mam zapis:
"Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku."
Co robić? Wzywać już chyba nie mogę drugi raz do tego samego dokumentu. Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2??
Witam, w ramach wezwania na podstawie art. 26ust. 1, Wykonawca złożył zaświadczenie z US jednego z konsorcjantów, w którym brakowało na dwóch stronach potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 złożył zaświadczenie z pieczątką za zgodność z oryginałem i parafką nie wiadomo kogo. Podejrzewałam, że zaparafował to konsorcjant ale na pełnomocnictwie i JEDZ-u podpisał się pełnym nazwiskiem. W SIWZ mam zapis: "Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku." Co robić? Wzywać już chyba nie mogę drugi raz do tego samego dokumentu. Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2??
1
2018-04-18 13:14 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Utrapieniem są te parafki. Można zapytać wykonawcę, kto podpisał dokumenty złożone na wezwanie do uzupełnienia.
Utrapieniem są te parafki. Można zapytać wykonawcę, kto podpisał dokumenty złożone na wezwanie do uzupełnienia.
1
2018-04-18 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy