Forum


Powrót Otwarcie ofert raz jeszcze

E.

Ewa .....

Fachowiec 425

Czy znacie Panstwo orzeczenia, opinie prawne itp które wskazywałyby jednoznacznie iz w czasie otwarcia ofert należy - (trzeba) podać więcej informacji niż tych wynikających z art 86 ust 4 tj "nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach" a obejmujących w szczególności wartości innych kryteriów np odnoszących sie do jakości przedmiotu zamówienia. Brak podania wartości innych kryteriów skutkuje że informacja dla wykonawcy jest niekompletna.
Czy znacie Panstwo orzeczenia, opinie prawne itp które wskazywałyby jednoznacznie iz w czasie otwarcia ofert należy - (trzeba) podać więcej informacji niż tych wynikających z art 86 ust 4 tj "nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach" a obejmujących w szczególności wartości innych kryteriów np odnoszących sie do jakości przedmiotu zamówienia. Brak podania wartości innych kryteriów skutkuje że informacja dla wykonawcy jest niekompletna.
1
2018-04-19 08:11 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Jest niekompletna, ale byłoby absurdem zawsze odczytywać inne kryteria - czasami mogę być to złożone kryteria nie do odczytania na pierwszy rzut np. punkty za specyfikację techniczną albo rozwiązania projektowe.
Proszę zwrócić uwagę, że nawet publikując informacje z otwarcia inne kryteria są ustawowo pomijane.
Jest niekompletna, ale byłoby absurdem zawsze odczytywać inne kryteria - czasami mogę być to złożone kryteria nie do odczytania na pierwszy rzut np. punkty za specyfikację techniczną albo rozwiązania projektowe. Proszę zwrócić uwagę, że nawet publikując informacje z otwarcia inne kryteria są ustawowo pomijane.
1
2018-04-19 08:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy