Forum


Powrót brak wyjaśnień i uzupełnienie formularza asortymentowo-cenowego

A.

Angelika .....

1

Wykonawca nie złożył wyjaśnień co do treści oferty na wezwanie Zamawiającego, którego otrzymanie potwierdził. Czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z SIWZ? I jeszcze jedna sporna kwestia: w formularzu cenowo - asortymentowo Wykonawca uzupełnił wszystkie pola (kwotę netto, brutto etc.), poza wskazaniem w jednym miejscu nazwy producenta i modelu. Pracownicy ze starszym stażem sugerują wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, poprzez wskazanie, jakiego producenta i model Wykonawca proponuje. Natomiast udało mi się dotrzeć do kilku publikacji, które przedstawiają, że Zamawiający taką ofertę powinien odrzucić. Czy inni Wykonawcy słusznie żądają odrzucenia takiej oferty?
Wykonawca nie złożył wyjaśnień co do treści oferty na wezwanie Zamawiającego, którego otrzymanie potwierdził. Czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z SIWZ? I jeszcze jedna sporna kwestia: w formularzu cenowo - asortymentowo Wykonawca uzupełnił wszystkie pola (kwotę netto, brutto etc.), poza wskazaniem w jednym miejscu nazwy producenta i modelu. Pracownicy ze starszym stażem sugerują wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, poprzez wskazanie, jakiego producenta i model Wykonawca proponuje. Natomiast udało mi się dotrzeć do kilku publikacji, które przedstawiają, że Zamawiający taką ofertę powinien odrzucić. Czy inni Wykonawcy słusznie żądają odrzucenia takiej oferty?
1
2018-04-19 13:17 0

M.

Maria .....

59

mimo braku jednolitego orzecznictwo, brak wskazania modelu danego produktu dyskwalifikuje ofertę, chyba że z załączonych dokumentów wynika jaki produkt wykonawca oferuje, ale trzeba przeanalizować całość oferty a nie tylko formularzu cenowo - asortymentowy
mimo braku jednolitego orzecznictwo, brak wskazania modelu danego produktu dyskwalifikuje ofertę, chyba że z załączonych dokumentów wynika jaki produkt wykonawca oferuje, ale trzeba przeanalizować całość oferty a nie tylko formularzu cenowo - asortymentowy
1
2018-04-19 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy