Forum


Powrót Art. 24 ust. 5

M.

Magdalena .....

0

Art. 24 ust. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę pkt 1-8
Ust. 6. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ....
są to tzw. warunki fakultatywne czy można w ogóle ich nie wymagać?
jeżeli tak to jak to się ma do Art. 36 ust. 1 pkt. 5a) ?
Art. 24 ust. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę pkt 1-8 Ust. 6. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .... są to tzw. warunki fakultatywne czy można w ogóle ich nie wymagać? jeżeli tak to jak to się ma do Art. 36 ust. 1 pkt. 5a) ?
1
2016-08-19 19:34 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Są to warunki fakultatywne, czyli można ale nie trzeba ich wymagać.
Są to warunki fakultatywne, czyli można ale nie trzeba ich wymagać.
1
2016-08-20 10:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy