Forum


Powrót Udostępnienie wniosków w licytacji elekronicznej

A.

Alicja .....

47

W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji. Jeden z wykonawców po upływie terminu składania wniosków wystąpił do zamawiającego o udostępnienie wniosków. W przepisach dotyczących licytacji jest tylko mowa w art. 79 ust. 3 pzp, iż do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. We wnioskach są loginy wykonawców. Stąd by wynikało, że wnioski można by udostępnić po zamknięciu licytacji. I to jest moim zdaniem słuszne. Jest jednak przepis ogólny wynikający z art. 96 ust. 3 pzp, gdzie napisano, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W licytacji byłby to termin zaproszenia do składania ofert (art. 76 ust. 2 pzp), ponieważ do składania ofert zaprasza się wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Gdyby uznać, że w tym terminie wnioski są jawne, to co zrobić w tym momencie z loginami podanymi we wnioskach. Jak w takiej sytuacji udostępnić wykonawcy wnioski i faktycznie kiedy.
W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji. Jeden z wykonawców po upływie terminu składania wniosków wystąpił do zamawiającego o udostępnienie wniosków. W przepisach dotyczących licytacji jest tylko mowa w art. 79 ust. 3 pzp, iż do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. We wnioskach są loginy wykonawców. Stąd by wynikało, że wnioski można by udostępnić po zamknięciu licytacji. I to jest moim zdaniem słuszne. Jest jednak przepis ogólny wynikający z art. 96 ust. 3 pzp, gdzie napisano, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W licytacji byłby to termin zaproszenia do składania ofert (art. 76 ust. 2 pzp), ponieważ do składania ofert zaprasza się wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Gdyby uznać, że w tym terminie wnioski są jawne, to co zrobić w tym momencie z loginami podanymi we wnioskach. Jak w takiej sytuacji udostępnić wykonawcy wnioski i faktycznie kiedy.
1
2018-04-20 11:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rzeczywiście się zakręciło :). Lepiej jest wskazać, żeby loginy były załączone jako osobny dokument - wówczas można je ochronić przed pokazaniem i rozpoznaniem wykonawcy.
Wykonawca zwrócił się o dostęp do informacji publicznej? W sposób prawidłowy, rozumiem :))) Ostatnio mój Radca powiedział, że mamy 14 dni na odpowiedź :) Były postawione warunki do spełnienia.. zastanawiam się, czego poszukuje wykonawca w tych wnioskach. Możliwe, że tylko chce zidentyfikować podmioty - łatwiej wtedy określić przedziały cen, które mogą wystąpić w licytacji.
Wracając do wniosków... można by rozważyć, jeżeli już teraz zapadnie decyzja o udostępnieniu wniosków (chociaż mam wątpliwości czy należy tak postąpić) to czy w tych wnioskach nie ukryć danych wskazujących na wykonawcę z powołaniem się na art. 79 ustt 3 pzp.
Rzeczywiście się zakręciło :). Lepiej jest wskazać, żeby loginy były załączone jako osobny dokument - wówczas można je ochronić przed pokazaniem i rozpoznaniem wykonawcy. Wykonawca zwrócił się o dostęp do informacji publicznej? W sposób prawidłowy, rozumiem :))) Ostatnio mój Radca powiedział, że mamy 14 dni na odpowiedź :) Były postawione warunki do spełnienia.. zastanawiam się, czego poszukuje wykonawca w tych wnioskach. Możliwe, że tylko chce zidentyfikować podmioty - łatwiej wtedy określić przedziały cen, które mogą wystąpić w licytacji. Wracając do wniosków... można by rozważyć, jeżeli już teraz zapadnie decyzja o udostępnieniu wniosków (chociaż mam wątpliwości czy należy tak postąpić) to czy w tych wnioskach nie ukryć danych wskazujących na wykonawcę z powołaniem się na art. 79 ustt 3 pzp.
1
2018-04-20 11:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy