Forum


Powrót Krryterium oceny ofert - czas abonamentu?

J.

Joanna .....

10

Mam przetarg na dostawę nadajników i zastanawiam się czy mogę dać kryterium oceny ofert-czas abonamentu i opisać go następująco:
Zamawiający wymaga dostawy abonamentu dla każdego nadajnika na okres minimum 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy czas abonamentu, zostanie odrzucona. Zamawiający będzie oceniał zaoferowanie abonamentu na okres dłuższy od minimalnego wymaganego dla loggerów gps-gsm. Zaoferowanie przedłużenia wymaganego czasu abonamentu o dodatkowe 6 miesięcy będzie premiowane 5 punktami, natomiast o dodatkowe 12 miesięcy będzie premiowane 10 punktami. Maksymalnie można uzyskać 10 punktów w kryterium dodatkowym: „Czas abonamentu”.
Mam przetarg na dostawę nadajników i zastanawiam się czy mogę dać kryterium oceny ofert-czas abonamentu i opisać go następująco: Zamawiający wymaga dostawy abonamentu dla każdego nadajnika na okres minimum 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy czas abonamentu, zostanie odrzucona. Zamawiający będzie oceniał zaoferowanie abonamentu na okres dłuższy od minimalnego wymaganego dla loggerów gps-gsm. Zaoferowanie przedłużenia wymaganego czasu abonamentu o dodatkowe 6 miesięcy będzie premiowane 5 punktami, natomiast o dodatkowe 12 miesięcy będzie premiowane 10 punktami. Maksymalnie można uzyskać 10 punktów w kryterium dodatkowym: „Czas abonamentu”.
1
2018-04-20 12:35 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie prowadziłam takiego postępowania - nie wiem co to za abonamenty, ale przytoczona treść teoretycznie jest ok.
Natomiast, nie bardzo "łapię" ten min. okres 12 miesięcy i dłuższy. Czy dłuższy okres abonamentu nie wiąże się z odpowiednio wyższą ceną?
Nie prowadziłam takiego postępowania - nie wiem co to za abonamenty, ale przytoczona treść teoretycznie jest ok. Natomiast, nie bardzo "łapię" ten min. okres 12 miesięcy i dłuższy. Czy dłuższy okres abonamentu nie wiąże się z odpowiednio wyższą ceną?
1
2018-04-20 13:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy